Laatst bijgewerkt: donderdag 05 juli 2018

 

Ingekomen Post

Wonderdokter Frankot

Bijdrage van Gesinus Lunsing

Wonderdokter Frankot heeft een blauwe maandag in het huis aan de Amerweg 18 gewoond.

Het betreft dus het huis waarin ooit Willem Boer en Marie hebben gewoond.

 

Uit het meegezonden krantenartikel halen we een bijzondere carière:

Herder - turfsteker - boerenknecht - klompenmaker (in Grolloo) - geneesheer.

Uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 15 augustus 1947

19470815 krant PDAC wonderdokter Frankot

Amerweg 20

Vooraan op deze ansichtkaart Amerwg 20 met daar achter Amerweg 18.

amerweg 18 2018

Amerweg 18 in 2017

Op de website In en om Assen lezen we dat'dokter' Frankot in die tijd een zeer bekende wonderdokter was. Veel mensen zijn door hem genezen van hun kwalen (van wratten tot en met breuken). De wonderdokter woonde in de Steendijkbuurt en op het laatst aan de Ericastraat (nu Pelikaanstraat).

In het Maandblad van de vereeniging TEGEN DE KWAKZALVERIJ van 3 maart 1931 valt het volgende bericht te lezen.

19310303 maandblad tegen kwakzalverij Frankot

logo vvv rwb

Deze website wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo.

De vereniging verkrijgt deze middelen dankzij sponsoring en verlotingen.

De bijdrage maakt deel uit van de begroting van het vijfjaarlijkse Grolloo is Zo!-evenement.