Laatst bijgewerkt: zondag 14 november 2021

Pararaaf

 

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij 1880

 

Doel der Maatschappij.
Deze Maatschappij stelt zich ten doel, om gebouwen, tilbare en meubilaire goederen, naar evenredigheid der deelneming, onderling te verwaarborgen tegen brandschade, mits deze gelegen zijn binnen de grenzen dezer gemeente.
Deze Maatschappij verwaarborgt geene effecten, Acten, gereed geld, schuldbekentenissen en in het algemeen papieren van een bepaalde of onbepaalde waarde.

18801008 Reglement BrandwaarborgmijKlik hier voor Reglement van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij gevestigd te Rolde. Dit document is opgesteld op 8 October 1880 en aangepast op 16 juni 1893 en 12 juni 1898.

In dit Reglement wordt gesproken over de kluften der gemeente Rolde.

Verdeeling der Kluften in deze Gemeente.
KLUFTEN:

  • 1ste Westeinde Rolde.
  • 2de Oosteinde Rolde.
  • 3de Grollo.
  • 4de Schoonloo.
  • 5de Amen en Ekehaar.
  • 6de Nijlande en Elderslo.
  • 7de Duurze en Eleveld.
  • 8ste Ballo.

Een kluft was in bepaalde streken in Nederland de benaming van een onderverdeling van een kerspel. Verschil met het kerspel was dat de kluft geen eigen kerk had.

Het vormde een onderverdeling in steden en kan dan als synoniem van een wijk worden gezien. Zo was de stad Groningen onderverdeeld in eerst 4 en later 6 kluften. Deze kluften waren weer onderverdeeld in rotten. Een rot was een buurt, of in het geval van Groningen een straat of een huizenblok aan een zijde van een straat. In Groningen telde elke kluft 13 tot 17 rotten. Ook het burgerregiment (of vendel) bestond uit rotten, wat kan worden vergeleken met een peloton in een compagnie. Een rotmeester hield toezicht op een rot.