Laatst bijgewerkt: zondag 14 november 2021

Pararaaf

 

Het Groene Kruis 1909

 

Het Groene Kruis is misschien niet zo zeer een verzekering, maar past vanwege het karakter van de vereniging mijns inziens op deze pagina. (Bertus Reinders)

Bron Wikipedia: 

Het Groene Kruis was een neutrale landelijke vereniging voor wijkverpleging (kruiswerk) in Nederland.

De oudste plaatselijke vereniging van het Groene Kruis was die in de plaats Driebruggen. Deze vereniging werd op 3 november 1900 opgericht in de toenmalige gemeente Lange Ruige Weide (Driebruggen) door de huisarts Wilhelm Poolman (1866–1935).

Poolman ijverde in september 1900 tijdens een vergadering van de afdeling Woerden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde voor de oprichting van een vereniging die actief bezig kon zijn bij het verzorgen en verplegen van zieken en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden in de verschillende woonplaatsen, ongeacht de godsdienstige levensbeschouwing van de leden. De Kamerikse huisarts Van Deinse stelde voor om de vereniging in Utrecht en Zuid-Holland de naam "Het Groene Kruis" te geven, waarbij de kleur verwees naar de "huiskleur" van de medische faculteit van de Universiteit. De vereniging breidde zich vervolgens uit over geheel Nederland.

Het Groene Kruis fuseerde in 1978 met het Oranje-Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis tot de Nationale Kruisvereniging (NK).

In de gemeente Rolde was ook een Groene Kruis Vereeniging. Hieronder het Huishoudelijk Reglement. De statuten waren bij Koninklijk Besluit goedgekeurd den 2den September 1908 en het Huishoudelijk Reglement is op 25 Januari 1909 vastgesteld.

19080902 HR Groene KruisKlik hier voor Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging "Het Groene Kruis" voor de gemeente Rolde en Omstreken.