Laatst bijgewerkt: zondag 14 november 2021

Pararaaf

 

Vereeniging tot onderlinge verzekering van Paarden 1917

 

Op de pagina: http://www.oldgrol.nl/boeken-over-grolloo/grolloo-van-verleden-tot-heden/verenigingen lezen we:

PAARDENFONDS
In de maand maart van het jaar 1895 hebben de boeren alhier besloten om hun paarden onderling te verzekeren. Er werd gestart met zo'n 35 leden met plm. 70 paarden. Later omstreeks 1905, traden ook enkelen uit Schoonloo toe als lid. Bij de oprichting werd het volgende bestuur gekozen:
A. Hofsteenge, voorzitter, H. Zijgers, penningmeester, R. Sijbring, secretaris, H. Beijering, Hk. Jansen, B. Jansen en A. Wolting. Van de eerste tijden zijn geen gegevens meer aanwezig.

Wanneer iedereen nog eens de oude schoenendoos op de kop zet, komt er best nog het een en ander te voorschijn. Hieronder het Reglement van de Vereeniging tot onderlinge verzekering van Paarden, vastgesteld op 5 Augustus 1917.

Uit dit Reglement:

De Vereeniging stelt zich ten doel, door middel van onderlinge verzekering aan de leden de verliezen van paarden te vergoedén voor zoo ver de dood niet een gevolg is van kwade droes, brand of eigen schuld en achtelóosheid, waaronder ook begrepen is het niet opvolgen der bevelen, door het Bestuur gegeven.
De verzekering geschiedt voor de waarde, waarop elk paard door het Bestuur wordt geschat. Alle paarden moeten het eigendom van den deelnemer zijn.

19170805 Reglement Onderlinge Verz PaardenKlik hier voor het Reglement van de Vereeniging tot onderlinge verzekering van Paarden te Grolloo.

Opmerkelijk is dat op de diverse documenten uit die periode de naam Grolloo in twee vormen voorkomt.