Toegankelijkheid


Een schultbekentenis

Op 7 November 1934 werd door Notaris Lydius Venema bijgaande Schultbekentenis opgemaakt.

19341107 Schuldbekentenis

19341107 Schuldbekentenis 02 NN