Laatst bijgewerkt: dinsdag 31 maart 2015

De middenstand van Grolloo

Bron: Rolder Historisch Gezelschap, dhr. Luning, informatie uit tijdschriften en het internet


Op onder de middenstand van Grolloo zien we:

De bakkers

De kruideniers

De smederijen

De molens

 

Ook in de boeken van Grolloo is het een en ander te lezen. Voor directe toegang kunt u onderstaande links gebruiken.

In "Grolloo van verleden tot heden" vinden we "Van klompenmaker tot bibliobus"

In "Kijk op Grolloo" zijn foto's met beschrijving te vinden onder: "Dorpsgezichten en gebouwen"

logo vvv rwb

Deze website wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo.

De vereniging verkrijgt deze middelen dankzij sponsoring en verlotingen.

De bijdrage maakt deel uit van de begroting van het vijfjaarlijkse Grolloo is Zo!-evenement.