Laatst bijgewerkt: maandag 14 maart 2016

Zuivelgeschiedenis Grolloo

Een gemengd bedrijf is eeuwen lang gebruikelijk geweest. Met de akkerbouw op de essen en de veeteelt op de madelanden, de lage gebieden rond de beekjes in de omgeving. Op de bedrijven werden van de melk de diverse producten gemaakt. Handiger was het om dit gezamenlijk te doen.

Onder het kopje Zuivelgeschiedenis in Grolloo vinden we de opkomst van de melkfabrieken, maar ook de uiteindelijke afbraak. Alles wat enigzins met de zuivel heeft te maken, met betrekking op het dorp Grolloo en omgeving, proberen we hier te verzamelen. Nieuw informatie is altijd welkom!

logo vvv rwb

Deze website wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo.

De vereniging verkrijgt deze middelen dankzij sponsoring en verlotingen.

De bijdrage maakt deel uit van de begroting van het vijfjaarlijkse Grolloo is Zo!-evenement.