Toegankelijkheid

 

Aardappelen

 

Bron: zie De Boerderij

De afbeeldingen worden allen weergegeven in een maximale breecte van 800 pixels. De werkelijke maten variƫren heel sterk. De documenten worden zoveel mogelijk weergegeven in chronologische volgorde. (LR)

 

 

De levering van pootaardappelen in april 1941 door Firma Bulthuis uit Assen.

194104 Rekening kleipoters NN

Een advertentie van Firma Bulthuis op 16 mei 1940 in de Provinciale Drentsche en Asser Courant

19400516 PDAC Bulthuis zaadhandel

Afleveringsbriefje voor 3650 Kg Bintjes aan de V.B.N.A.

21 december 1943

VBNA (Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel) Deze organisatie verzorgde gedurenden de bezettingstijd de aardappeldistributie.

De naam Brands komen we op diverse documenten tegen.

 

19431221 Afleverbriefje Aardappelen NN

Een bericht op 3 september 1942 in het Drentsch Dagblad waarin H. Brands als commissionair wordt genoemd. (S.V.B. = Sociale Verzekeringsbank)

19420903 Drentsch Dagblad H Brands

Een advertentie op 23 april 1943 in het Agrarisch Nieuwsblad van H. Brands uit Rolde

19430423 Agrarisch Nieuwsblad H Brands Rolde

21 december 1943 Afleverbriefje Aardappelen
19431221 Afleverbriefje Aardappelen NN

Op 28 januari 1944 kunnen we in het Drentsch Dagblad lezen dat de aankoop van vederaardappelen met ingang van 16 januari 1944 vergunningsvrij is.

VBNA (Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel)

19440128 Drentsch Dagblad Voederaardappelen VBNA

Vergunning voor het verbouwen van 50 are vroege aardappelen afgegeven op 15 maart 1944. Afgegeven op 15 maart 1944.

19440315 Bijzondere Tuinbouwteeltvergunning NN

Een Geleidebiljetals vrachtbrief voor pootaardappelen van Firma Bulthuis uit 8 april 1944 

19440408 Geleidebiljet vrachtbrief Bulthuis NN

19440408 Vrachtbrief Bulthuis pootgoed NN

24 oktober 1944 Kwitantie Voorschot voor den Oogst van aardappelen in 1944. Zie de opmerking "schooljeugd". Het was gebruikelijk dat de schooljeugd tijdens het aardappelrooien vrij had van school. Het woord "eerappelkrabbersvekaanzie" ken ik nog (LR).

19441024 Kwitantie Voorschot Oogst aardappelen NN

3 april 1945 Bijzondere Tuinbouwteeltvergunning 1945, afgegeven door het Nureau van den Provincialen Voedselcommissaris van Drenthe

19450403 Bijzondere Tuinbouwteeltvergunning NN

 Mei 1945 Kwitantie Keuringsdienst Drenthe

194505 Kwitantie keuringsdienst NN

 

17 augustus 1945 Mededeling Keuringsdienst

19450817 Mededeling Keuringsdienst

 

Bron: Bevrijdingsportretten.nl

Op de Roldestraat 109 bevond zich lange tijd de bij vele boeren in de omgeving bekende aardappel- en graanhandel van Wolf en Ten Bosch. Coenraad Nathans en zijn zwager Samuel Jozef Wolf waren directeur van het bedrijf.

Zoon Leo Nathans zou als enig familielid de oorlog overleven. Zijn verhaal is te lezen op genoemde bron.

Wolf en ten Bosch Assen

 

15 oktober 1945 Geleidebiljet pootaardappelen

19451015 Geleidebiljet pootaardappelen NN

En de bijbehorende rekening

19451015 Rekening Wolf en Ten Bosch pootaardappelen NN

 

Een rekening van aardappel- en stroohandelaar H. Brands uit Rolde van 15 december 1945

19451215 Rekening H Brands aardappel en Stroohandel NN

Reinder Lesschen was in Grolloo en omstreken keurmeester voor de N.A.K. (Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst) Hij woonde destijds op De Pol 13A.

Een rekening van de NAK, betaald d.d. 24 april 1946

19460427 Nota Keuringsdienst NAK NN

 

Op dit Afleveringsbriefje van 17 mei 1946 vinden we de naam van aardappelhandelaar Rossing uit Rolde

19460517 Afleverbriefje aardappelen NN

 

Vervoer van aardappelen door Transportbedrijf Spreen, 25 mei 1946

19450525 Nota Vrachtbedrijf Spreen NN

 

 

11 september 1946 Bevestiging aankoop exportaardappelen

19460911 Bevestiging aankoop exportaardappelen NN

 

Klik op onderstaand plaatje.

19470210 Drentsche Telers Vereeniging Zaai en pootgoed

 

 Bijzondere Tuinbouwteeltvergunning 13 maart 1947

19470315 Bijzondere Tuinbouwteeltvergunning NN

 

Aardappel exportbriefje 26 november 1947

19471126 Aardappel exportbriefje NN

 

Inventarisatiekaart pootaardappelen 1947

1947 Inventarisatiekaart pootaardappelen

 

Kwitantie NAK 1947

1947 Kwitantie NAK NN

 

Voorschotkwitantie Oogstvoorziening 19 oktober 1948

19481019 Voorschotkwitantie Oogstvoorziening NN

 

Nota Keuringsdienst  2 november 1948

19481120 Nota Keuringsdienst NN

 

NAK kaart werd na goedkeuring door de keurmeester bij de partij aardappelen gehouden. 6 april 1966

19660406 NAK kaart

 

Exportbriefje aardappelen - datum onbekend

Exportbriefje aardappelen NN

 

De heren Lambertus Frome (11-11-1907 - 6-12-1973) en Jan Hartlief hebben een nota ingediend voor het klaarmaken (sorteren en nakijken) van de aardappelen. Datum onbekend.

Nota Aardappel selecteerders NN