Inbreng

Zonder inbreng van diverse mensen zouden we nooit zoveel informatie kunnen tonen. Dankzij o.a. de hieronder genoemde mensen - want het zijn er veel meer geweest, maar in de loop der jaren is niet alles bijgehouden - is Old Grol tot wat het nu is. Super bedankt allemaal namens heel veel bezoekers.

De namen die hieronder zijn genoemd, staan in willekeurige volgorde. We waarderen elke inbreng, hoe klein of groot ook. Samen zorgen we voor een kennisbank waar het gaat om de geschiedenis van het dorp waar we trots op zijn!

Ook iets inbrengen? Neem dan contact op via het contactformulier.

 

Henk Meems en Gesinus Lunsing

Waar ik bij veel inbrengers kan benoemen wat zij o.a. hebben ingebracht, is dit voor deze beide personen vrijwel niet te doen. Waar het gaat om de bewonersgeschiedenis, moet ik voornamelijk bij Henk zijn, maar ik heb ook jaren met Gesinus gewerkt aan het verhaal over een dorpssmid in verzet. Nu noem ik er een paar, maar op heel veel terreinen kan ik hun hulp inzetten. 

 


Verhalenschrijvers

We hebben ten aanzien van het onderdeel "oorlog" kunnen lezen over de verhalen van Jan Arends, Arie Notmeijer, Bé van der Wal en Gerrit van Lochem. We willen deze hier met name noemen. omdat deze verhalen een persoonlijke indruk weergeven van het geen zij beleeft hebben. Het komt op deze wijze dichterbij en het is zoveel meer dan het weergeven van een rijtje feiten. We zijn hier heel blij mee.

 


 

Albert Lammers

Albert LammersEen van de speurders die mij helpen de website oldgrol.nl te vullen is Albert Lammers. Hij vertelt iets over zich zelf in onderstaande mail. Albert is jaren geleden uit Grolloo vertrokken en ik heb hem daarna ook ik niet terug gezien, maar dat neemt niet weg dat ik nu meer met hem communiceer dan voorheen. Hij is enkele jaren jonger en zat volgens mij bij mijn zus in de klas op de lagere school. Tegenwoordig mailen we dus. Hij is zeer geïnteresseerd in de bewonersgeschiedenis van Grolloo en gebruikt daarvoor alle mogelijke middelen. Deze middelen moeten dan wel voornamelijk online te bereiken zijn, want Albert zit - wat je noemt - op de grote vaart. Dit betekent meteen dat hij zo eens in het half jaar goed bereikbaar is en de mogelijkheid heeft an het internet gebruik te maken. Vanaf het schip gaat het, maar schijnt bijzonder traag te gaan. Albert is dus een van de speurders, want naast hem zijn o.a. ook Gesinus Lunsing en Henk Meems actief betrokken bij de website. Via mij communiceren de heren ook met elkaar en samen proberen we antwoorden te vinden op vragen, maar dit brengt ook weer nieuwe vragen voort. Als beheerder en redacteur van de website ben ik natuurlijk erg blij met de bijdrage van de heren. Albert speelt hierin zeker een grote rol en daar ben ik hem dankbaar voor. Hieronder dus een persoonlijk mail, waarin hij iets vertelt over zijn relatief korte verblijf in Grolloo en zijn betrokkenheid bij ons dorp.

  • in 2014 informatie toegevoegd aan Kijk op Grolloo, Dorsgezichten en gebouwen in het deel Oostereind.
  • in 2015 heb ik informatie verwerkt over zijn grootvader Jan Langejans Sijbring in het artikel "NSB-stempel", te vinden onder het menu "De Oorlog".

 


 

Hennie Fluks

Hennie FluksHennie Fluks was jarenlang gymleraar bij SGO in Grolloo. Onder zijn leiding werden elk jaar twee gymuitvoeringen gegeven. Twee, omdat het aantal bezoekers niet in een keer in de zaal paste. De huidige sportzaal was er in die tijd nog niet. Het ging er zeer gediciplineerd aan toe. Strak in het gelid. Veel werk werd altijd verzet door de aankledingscommissie, de toestelcommissie en met veel aandacht voor licht en geluid. Al stelde dat laatste vergeleken met de huidige techniek niet veel voor, het publiek kon het allemaal wel waarderen.

Hennie woont in Schoonoord. Hier zet hij zich op vele manieren in voor de samenleving. Hij is (mede-)schrijver van boeken over de historie van zijn dorp.

De foto's zijn gescand vanaf dia's. De kwaliteit is hier en daar iets minder, waarschijnlijk dat de tijd ook hier zijn invloed heeft. Van de bijna 300 foto's zijn een tiental niet meer geschikt voor publicatie. Onder de foto's een serie over het school- en volksfeest van 1978 en een uitvoering van 1979. Vermoedelijk zijn en de serie over de gymuitvoering foto's van meerdere jaren verzameld.

De foto's zijn in terug te vinden in het fotoalbum. Foto's van Hennie vind je in de mappen van School en SGO. (School- en volksfeest 1978; en dan SGO in de periode 1978-1980, Gekostumeerd voetbal; Groepsfoto's SGO;  SGO Gymrepetitie de Generale; SGO Gymuitvoering; SGO Sportdag; SGO Sportdag Gieten; SGO Voetbal; en de Trimbaan die destijds op het oude sportveld - nu parkeerplaats van de Berenkuil aan de Vredenheimseweg- te vinden was.

 


 

Rennie Oldejans-Wolf

ROW evenveen 004

Tijdens de inloop, welke georganiseerd is bij de activiteit Kunst en Vliegwerk, 24 en 25 oktober 2015 in het kader van het Grolloo is Zo!-jaar, bracht Rennie vele foto's in. Aanleiding was het feit dat we al eens gesproken hadden over de boeken van Grolloo en dat daar eigenlijk geen foto's stonden van de periode dat de eerste aardgasleiding langs Grolloo werd aangelegd. Hiermee bedoelen we de grote transportleidingen. eerst aan de westzijde van Grolloo ter hoogte van Vredenheim, richting Halkenbroeken en later aan de oostzijde, langs het Anderse diepje.

Haar foto's en haar verhaal is te vinden in het artikel Aardgas langs Grolloo.

 


 

Henny Beijering

Tijdens de inloop, welke georganiseerd is bij de activiteit Kunst en Vliegwerk, 24 en 25 oktober 2015 in het kader van het Grolloo is Zo!-jaar, bracht Henny een aantal foto's in. Zij vertelde dat een aantal foto's zijn genomen tijdens de overdracht van een paard. Haar ouders, Lens Beijering Hzn en Albertje (Appie) Beuving, hadden een paard gewonnen. Waarmee is op dit moment nog onduidelijk, maar er moet toch nog iemand zijn die zich dat kan heugen. We zullen zien. Deze foto's zijn opgenomen in het album "Landbouw".

Dat Lens Beijering sportief was, is bij veel mensen bekend. Hij deed ook mee met de volksdansgroep. In het album "Verenigingen" zien we foto's, genomen op het toenmalige schoolplein. en moeder Appie zien we tevens op een foto van een bijeenkomst van vermoedelijk de plattelandsvrouwen. Waarschijnlijk in café Hofsteenge, maar het kan in die tijd ook bij café De Weme zijn geweest.

Uit het sportblad van januari 2014 komt het volgende interview met Lens.Het is hier geplaatst vanwege het plotseling overlijden van Lens op 5 januari 2014.

 

2014 interview Lens Beijering1

2014 Interview Lens Beijering2

 


Henk Enting/Egbert Meijersfammeijers

Een bericht van Henk Enting op maandag 23 september 2013 met de mededeling dat hij via Facebook aan een foto van de familie Meijers was gekomen en deze zou leuk zijn voor Old Grol. Het ging over bijgaande foto die terug is te vinden in het artikel "Landbouw uit het boek Kijk op Grolloo":

Reactie van Egbert Meijers: De foto is gemaakt ten westen van Grolloo, op het land aan de Amerweg. Rechts de familie Meijers, mijn vader Tieme, zus Aaltje, opa Egbert Meijers sr. moeder Riek en ik. Links oom Jan en tante Margie Geerlig met hun kinderen.

 


 

Hillie Enting-Hadders

Foto Hilly Enting Crescendo

In augustus 2015, enkele weken voordat Hillie is overleden, gaf zij deze foto's. "Anders gebeurt er toch niets mee en misschien heb jij er wat aan." De foto's zijn toegevoegd aan het archief. Oldgrol zorgt ervoor dat iedereen de foto's kan zien in dit digitale archief.

De foto's betreffen muziekvereniging Crescendo en zijn te vinden in het album "Verenigingen".

 

 


 

Tieme en Lientje Reinders

Ik mag mijn vader en moeder niet vergeten. Mijn vader is in 2011 overleden, maar ook hij was altijd bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis. En van moeder heb ik veel documentatie gekregen. Deze documenten zetten mij op een spoor. Veldnamen, melkfabriek, ontginning, eigenlijk de bron van waaruit Old Grol gegroeid is en dus een bron die absoluut genoemd moet worden.