Laatst bijgewerkt: zondag 09 augustus 2020

De eerste school - voor zover ik kan vinden - heeft gestaan op de plaats van / of in de buurt van Voorstreek 5. Later is hier de eerste melkfabriek gebouwd. Volgens onderstaand bericht is in oktober 1848 besloten een nieuwe school te bouwen. Deze school werd gebouwd aan het Hoofdstraat, tegenover de kerk.

 

 

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare ..., 1816 

 18160501 Bijdragen ter bevordering Onderwijs

 

1 maart 1822 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare 1822

18220301 krant bevordering onderwijs leerkracht gezocht

 

Drentsche en Asser Courant 21 december 1830 - Gezocht: onderwijzers

18301221 krant Drentsche courant school

 

Drentsche en Asser Courant 25 oktober 1848

18481027 krant Drentsche courant schoolAssen, 25 October 1848

Te Grollo, gemeente Rolde, is in plaats van d' oude school, die te oud was en vervallen, een nieuwe gebouwd, van voldoende ruimte, hoog van verdieping, geheel beantwoordende aan 't doel. Aan H.H. Gouverneur en Gedeputeerden, Burgemeester en Gemeentebestuur van Rolde, is hiervoor alle dank verschuldigd, niet al1één door 't gehucht voor een 50, 60 schoolkinderen, maar in 't belang van 't onderwijs door allen, die van meer nabij hebben gezien, hoezeer 't schoolwe­zen, voortdurend, èn steun èn leiding behoeft van 't Bestuur.

Heden, heeft de meester de nieuwe school geöpend met eene korte rede over 't gewigt van 't onderwijs voor 't zedelijk en tijdelijk welzijn~ in tegenwoordigheid van een aantal ingezetenen, van H.H. Burgemeester van Rolde en de Predikant van de Hervormden aldaar, tot wiens gemeente de geheele bevolking behoort; alsmede van eenige naburige Onderwijzers en den Schoolopziener.

In navolging van Gasselte is, ook hier, door een der marktgenooten, aan d' openbare gemeente- of staatsschool, een stuk veldgrond in eigendom afgestaan, en worden er pogingen aangewend bij d' overige marktgenooten, opdat zij van hunne onafzienbare, onbebouwde velden, meer dan 2.500 bunders groot, er mede eenige voor de school afzonderen. Eensdeels geschiedt die poging wel, met het oog op landbouwonderwijs, maar 't is tegelijk gevestigd op d' opbrengst, die de­ze gronden, bij voortgaande ontginning of beplanting, geven kunnen, voor 't be­staan der school en behoud van 't onderwijs, zooal niet bij dit, ten minste bij een volgend geslacht, en alzoo dienen om 't schoolwezen minder afhankelijk te ma­ken van de wisselingen der tijden.

10 november1848 De wekker; weekblad voor onderwijs en opvoeding -nieuwe school

18481110 krant De wekker weekblad voor onderwijs en opvoeding nieuwe school

 

Drentsche Courant 10 juli 1849 - Aanbouw nieuwe lokalen 18490710 krant Drentsche courant school

 

De Standaard 26 maart 1873 

18730326-krant-De-Standaard-school

Algemeen Handelsblad 29 juni 1882

18820629-krant-Algemeen-Handelsblad-school-schoonloo

 

24 maart 1877 De wekker; weekblad voor onderwijs en opvoeding -verhoging-huurtoeslag

18770324 krant De wekker weekblad voor onderwijs en opvoeding verhoging huurtoeslag

 

18801019 krant PDAC opheffing school Schoonloo

18801019 krant PDAC opheffing school Schoonloo

 

18820629 krant Algemeen Handelsblad school schoonloo

18820629 krant Algemeen Handelsblad school schoonloo

19080822 krant NvhN school

19080822 krant NvhN school

 

19090122 krant NvhN school

19090122 krant NvhN school

 

19101011 krant Nieuws van de dag school

19101011 krant Nieuws van de dag school

 

19101129 krant Nieuws van de dag school

19101129 krant Nieuws van de dag school

 

21 januari 1911 Provinciale Drentsche en Asser Courant schoolmeester wil reisgeld

19110121 krant PDAC schoolmeester wil reisgeld

 

19110320 krant NvhN school   landbouwvereniging

19110320 krant NvhN school   landbouwvereniging

 

19110320 krant NvhN school

19110320 krant NvhN school

 

19110906 krant NvhN school

19110906 krant NvhN school

 

19111026 krant NvhN zangvereniging gebruik schoollokaal

19111026 krant NvhN zangvereniging gebruik schoollokaal

 

19140112 krant PDAC tol Vredenheim Grollo

19140214 krant PDAC Raadsvergadering school Grollo

 

Nieuwsblad van het Noorden7 maart 1917

19170307 krant NvhN school brand

 

19170307 krant Algemeen Handelsblad school afgebrand

19170307 krant Algemeen Handelsblad school afgebrand

 

8 november 1917 De School met den Bijbel - salaris leerkracht bedstee

19171108 krant De School met den Bijbel salaris leerkracht bedstee

 

Nieuwsblad van het Noorden 28 maart 1917

19170328 krant NvhN school

 

Nieuwsblad van het Noorden 13 april 1917

19170413 krant NvhN school

 

19170707 krant NvhN school aanbesteding

19170707 krant NvhN school aanbesteding

 

Algemeen Handelsblad 9 juli 1917

19170709 krant Algemeen handelsblad school

 

Het Volk 3 november 1917

19171103 krant Het volk school

 

19221107 krant NvFriesland school vertrek Torensma

19221107 krant NvFriesland school vertrek Torensma

 

19230302 krant PDAC school vertrek Torensma

19230302 krant PDAC school vertrek Torensma

 

 

19280217-krant-Het Noorden in woord en beeld-school-nr3

19280217 krant Het Noorden in woord en beeld school nr3

 

22 februari 1928 PDAC geen kerkgeld dan geen hoofd der school

19280222 krant PDAC geen kerkgeld dan geen hoofd der school

 

9 december 1930 PDAC uit de raad van Rolde

19301209 krant PDAC uit de raad van Rolde

 

Provinciale Drentsche en Asser courant22 juli 1931

19320722 krant PDAC school en volksfeest

 

Provinciale Drentsche en Asser courant19 november 1932

19321119 krant PDAC School vergadering ouderavond

 

19381219 krant NvhN school aantal leerkrachten

19381219 krant NvhN school aantal leerkrachten

 

19450721 krant PDAC school lerares Geerts

19450721 krant PDAC school lerares Geerts

 

19450918 krant PDAC School en volksfeest

19450918 krant PDAC School en volksfeest