Vredenheim

Op deze pagina komt de verzamelde informatie over Vredenheim, het onstaan, van heideveld tot ver na de ontginning. Informatie is afkomstig uit de boeken over Grolloo, zoals aanwezig op deze website. De bewonersgeschiedenis, informatie over verkopen e.d. is afkomstig van Henk Meems. De familie Meems heeft lange tijd op Vredenheim of aan de Vredenheimseweg (toen Langweg geheten) geboerd.

Van Lels tot Van Rossum

Rond 1900 werd dhr. Lels, reder uit Rotterdam, eigenaar een terrein dat zich uitstrekte van de huidige ingang van De Berenkuil tot ver achter Vredenheim. In 1910 is hij begonnen met het stichten van enkele boerderijen. Daartoe liet hij een belangrijk gedeelte van het huidige Vredenheim spitten en bouwde hij een viertal boerderijen welke alle getooid werden met het opschrift Vredenheim. Deze eerste boerderijen staan er nog. Het betreft de huidige percelen Vredenheim 5, 6, 8 en 10. Deze worden momenteel (2013) bewoond door de families Naber, Naber, Hoiting en Van Asperen. De eerste bewoners waren respectievelijk Laning, Fennema, Meems en Hingstman. Dat Vredenheim al veel eerder werd bewoond bewijzen de vondsten van graven uit het laat-Neolithicum (2900-2100 v. Chr.) en de urnenveldenperiode (100-600 v. Chr.).

De naam Vredenheim

In de raadsvergadering van vrijdag 27 september 1912 is op aangeven van mevrouw Lels-Carsten en de heer G.F. Crone besloten de buurtschap op het Grolloërveld de naam Vredenheim te geven.

 

19120930 krant NvhN ontstaan naam Vredenheim

19120930 krant NvhN ontstaan naam Vredenheim

 

Nieuwsblad van het Noorden 21 maart 1934 verkoop landgoed Vredenheim

19340321 krant NvhN verkoop landgoed Vredenheim

 

In 1934 heeft dhr. Lels al zijn bezittingen te Grolloo verkocht. De percelen bos waar later camping De Berenkuil zou komen werden voor f 2.000,-- gekocht door de heren Francken en Levy, waarbij eerstgenoemde eigenaar werd van het westelijke deel. De scheiding tussen de beide bospercelen werd gevormd door een afrastering van prikkeldraad welke van noord naar zuid door het bos liep. Dhr. Levy is slechts korte tijd eigenaar geweest van zijn terrein want hij verkocht het al spoedig weer aan een zekere mevrouw Van Rossum die zich hier als een gegoede dame ging vestigen. Op een tentoonstelling kocht zij een schilderij met daarop een villa met de naam "Berenkuil" en zij liet deze villa herbouwen bij de ingang van het landgoed.

Mevrouw Van Rossum verkocht in 1952 haar totale bezit. Verschillende noordelijke gemeenten werden toen gezamenlijk eigenaar. Dit waren Rolde, Groningen, Hoogezand/Sappemeer en Veendam. Het waren genoemde gemeenten welke het terrein voor het eerst een kampeerbestemming gaven.

 

 

Van Henk Meems kreeg ik o.a. dit boekje over de verkoop van landgoed Vredenheim. Dit landgoed is van de heer Lels.

verkoop landerijen 1934

Klik hier voor het boekje!

 

 Onderstaande kaart geeft de percelen aan, zoals deze in 1934 door de heer Lels werden verkocht. (klik op de kaart voor een vergroting.)

1934 Verkoop Landerijen kaart

Om u een idee te geven van de situatie toen, vergeleken met de situatie nu, is de kaart van hier boven gecombineerd met een satelietfoto (vanuit Google-maps).

1934 Verkoop Landerijen opgooglekaart

 

 

 19340321 krant PDAC resultaten verkoop landgoed Vredenheim

19340321 krant PDAC resultaten verkoop landgoed Vredenheim

 

 

 Feestelijke opening van de verharde weg in Vredenheim in 1955.

"kog-1-dorp-079”

 

 

Reisvereniging Vredenheim: ± 1950

Reisvereniging Vredenheim: ± 1950 Eerste rij: Hendrik Buurman, Tinus Hebels, Jan Bonder, Lucas Hoiting, Cornelis ter Stege, Arend Hingstman, Teunis Hebels, Wessel Kuper, Gerrit Brands, Berend Meems, Reint Meems, Jan Wolbers, T. Wolbers-Kamping Tweede rij: A. Buurman-Tienkamp, A. Meems-Warmolts, L. Kuper-Weitering, A. Hebels-Naber, J. Hingstman-Hadders, H. Meems-Dilling, J. Bonder-Hingstman, R. ter Stege-Zwols, H. Hoiting-Bastiaans, G. Brands-Gulmans

 

 

Klik hier voor een kaart met de bewonersgeschiedenis van Vredenheim