Toegankelijkheid

 

Vreemde, bijzondere of opmerkelijke gebeurtenissen

 

Overige verhalen

 

Op deze pagina vindt u enkele krantenberichten over vreemde voorvallen, soms grappig en soms bizar.

Vreemde ongevallen of bizarre verhalen met beesten in de hoofdrol vindt u in afzonderlijke pagina's. Ook onder het kopje Reuring zijn verhalen te vinden over diefstal, feestende jeugd, maar ook strafzaken.

 

 

Kanaal langs Grolloo

1846 Haven Grolloo

Hoe anders had het er rond Grolloo uitgezien als er een kanaal was gegraven vanaf de venen richting Smilde en deze langs het dorp was aangelegd. In onderstaande artikelen lezen we over de discussies hieromtrent. Er is vaak over gesproken, maar nooit uitgevoerd. Op 5 juni 1846 had de Landdag (Provinciale Staten) het er maar druk mee.

Ridderschap en Eigenerfden der Landschap Drenthe hadden al in 1782 gesproken over een ontsluiting richting Assen. Kennelijk was de tol die aan de stad Groningen moest worden betaald voor het vervoer via hun kanalen de veenbazen te veel en moest er een andere oplossing komen.

Zie ook het bericht uit 1914

.

 18460605-krant-DC-kanaal over Grollo.png

18460605 krant DC kanaal over Grollo

 

 

 

Groller knollen

1852 Grollerbokken of Grollerknollen

Uit 1852 komt onderstaand bericht over het gebruik bij de intreden van nieuwe dorpelingen. Een gezin uit Gasselte vertrok naar Anderen en daar moest men eerst in een stronk boerenkool (moes) happen alvorens men naar binnen mocht. Deze boerenkool hing aan het deurkozijn. In Grolloo deed men dit ook zo, maar dan met knollen. We spreken als bijnaam van Grolloënaren van Groller bokken, maar Groller knollen kan ook.

In 1888 lezen we nogmaals over Groller knollen.

 

18520504-krant-PDAC-moeshappers_en_knollen.jpg

18520504 krant PDAC moeshappers en knollen

 

 18880504 krant PDAC Groller knollen

18880504 krant PDAC Groller knollen

 

Emigratie

1854 Kaap de Goede Hoop

 

18540303-krant-GroningerCourant-vreemd-emigratie_wagenmaker_Kaap.jpg

18540303 krant GroningerCourant vreemd emigratie wagenmaker Kaap

 

Werkgelegenheid

1854 Extra werk voor postbode

 

18540520-krant-PDAC-vreemd-brievengaarder_moet_bussen_legen.jpg

18540520 krant PDAC vreemd brievengaarder moet bussen legen

 

18540524-krant-NieuweDrentscheCourant-vreemd-brievengaarder_moet_bussen_legen.jpg

18540524 krant NieuweDrentscheCourant vreemd brievengaarder moet bussen legen

 

 

Gevonden

7 oktober 1861 Horloge na jaren teruggevonden

18611007 krant Goessche Courant horloge teruggevonden

18611007 krant Goessche Courant horloge teruggevonden

 

 

 

Gevonden

1862 Beeldje onder eik

18620215-krant-PDAC-vreemd-beeldje_onder_eik.jpg

18620215 krant PDAC vreemd beeldje onder eik

 

Politiek

Grolloo wil eigen raadslid in 1869

 

18690818-krant-PDAC-Grolloo_geen_raadslid.jpg

18690818 krant PDAC Grolloo geen raadslid

 

Uit bijna alle gemeenten in Drenthe heeft men, door middel der courant, berigten ontvangen omtrent de verkiezingen van Raadsleden zoo ook uit Rolde. Bij de verkiezing aldaar heeft nog al iets opmerkelijks plaats gehad. Vooreerst zijn te Rolde twee Raadsleden gekozen, of liever één er van herkozen,van welke de herkozene bijna viermaal den ouderdom van den geko­zene heeft.

Verder bezit het kerkdorp Rolde alléén, behalve den burgemeester, vier van de zeven Raadsleden, terwijl het kerkdorp Grollo geen enkel lid heeft, hoewel het, volgens gegeven inlichting, grootere som in den Gemeenteomslag bijdraagt als Rolde.

In de veronderstelling nu, dat die lasten eenigzins geevenredigd zijn aan ieders vermogen, zoo volgt hieruit, dat Grollo in dit opzigt, Rolde verre moet overtreffen, daar het dorp Rolde plus minus driemaal zooveel zielen telt als Grollo.

"Geld brengt ook verstand aan", zegt men gewoonlijk, maar dat schijnt te Grollo niet meer te gelden.

 

 

Handel

Aan het eind van 1894 lezen we dat een fabrikant van muscus voor dit doel een stuk heide tussen Schoonlo en Grollo heeft gekocht.

 

18941223-krant-Tilburgse-courant-muscusfabrikant.jpg

18941223 krant Tilburgse courant muscusfabrikant

 

 

 

Politiek

1901 Standvastig stemgedrag

 

19010723-krant-Het-nieuws-vd-dag-stemmen_in_Grollo.jpg

19010723 krant Het nieuws vd dag stemmen in Grollo

 

 

Kanaal langs Grolloo

In 1914 wordt geschreven over de aanleg van een kanaal via Grolloo

Zie ook het bericht uit 1846.

19140000 krant Cultura uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool kanaal via Grolloo

19140000 krant Cultura uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool kanaal via Grolloo

 

 

Politiek

10 augustus 1925 Een wegwijzer te Amen met verwijzing naar Grolloo

19250810 krant PDAC wegwijzer naar Grollo

19250810 krant PDAC wegwijzer naar Grollo

 

Politiek 

Op 2 januari 1941 lezen we dat Grolloo een veldwachter krijgt toegewezen

19410102 krant Agrarisch nieuwsblad veldwachter

19410102 krant Agrarisch nieuwsblad veldwachter

 

 

Nieuwjaarswensen

30 december 1941 Nieuwjaarswensen via het Agrarisch Nieuwsblad

 

19411230 krant Agrarisch nieuwsblad Nieuwjaarswensen inwoners

 

 

Wonderdokter Frankot

15 augustus 1947 Eerst klompenmaker en nu schaapherder, maar toch kwakzalver

Bijdrage van Gesinus Lunsing

Wonderdokter Frankot heeft een blauwe maandag in het huis aan de Amerweg 18 gewoond. Het betreft dus het huis waarin ooit Willem Boer en Marie hebben gewoond.

Uit het meegezonden krantenartikel halen we een bijzondere carière:

Herder - turfsteker - boerenknecht - klompenmaker (in Grolloo) - geneesheer.

Uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 15 augustus 1947

19470815 krant PDAC wonderdokter Frankot

Amerweg 20

Vooraan op deze ansichtkaart Amerwg 20 met daar achter Amerweg 18.

amerweg 18 2018

Amerweg 18 in 2017

Op de website In en om Assen lezen we dat'dokter' Frankot in die tijd een zeer bekende wonderdokter was. Veel mensen zijn door hem genezen van hun kwalen (van wratten tot en met breuken). De wonderdokter woonde in de Steendijkbuurt en op het laatst aan de Ericastraat (nu Pelikaanstraat).

In het Maandblad van de vereeniging TEGEN DE KWAKZALVERIJ van 3 maart 1931 valt het volgende bericht te lezen.

19310303 maandblad tegen kwakzalverij Frankot