Laatst bijgewerkt: woensdag 02 september 2020

Welkom op de website van

Zuiderstraat 15 17 19

Foto: Zuiderstraat (voorheen Achtersteeg) We zien op de voorgrond nummer 15 met schaapskooi, links daarachter nummer 17. Rechts nummer 19 en daar tussendoor zien we een dan redelijk nieuwe schuur, behorende bij nummer 21. De klinkers staan gereed om van de steeg een straat te maken. Stel je eens voor dat het traject de zelfde vorm had gehouden, dan waren snelheidsbeperkende maatregelen waarschijnlijk niet nodig geweest.

 

Old Grol

informatie en fotomateriaal

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw en aanvullend materiaal. Zie onder "Contact" voor een antwoordformulier of adresgegevens.

 

Andere opzet website

Het is nu augustus 2020. Naast het reguliere onderhoudswerk is ook de opzet van de website enigzins veranderd. Diverse rubrieken zijn ondergebracht in aparte menu's.Reden hiertoe was het feit dat de pull-down menu's steeds langer werden en daar werd er niet overzichtelijker van. Je ziet nu in de rechterkolom o.a. "De boerderij"; "De fabriek"; "Middenstand"; "De school"; "De kerk"; "Rond de oorlog"en de "Branden van Grol".

De veranderde opzet is een poging alle informatie - en dat groeit nog steeds snel - vindbaar te maken. Sommige rubrieken hebben raakvlakken of lopen deels in elkaar over, maar dan zijn er wel verwijzingen. Er wordt nu gewerkt aan het anders rubriceren van alle foto's, kaarten, plaatjes en dergelijke. Dit alles moet gebeuren in de schaarse vrije tijd en zal dus nog wel een half jaar vergen. Het enige dat je hier van kunt merken is een andere opzet van het foto-album. 

Ik ben benieuwd wat je van de nieuwe opzet vindt.

Bertus Reinders

 

Ander nieuws:

  • Het boek over Harmannus van Tellingen is gereed. Informatie is te vinden op "Een dorpssmid in verzet"
  • Ik heb een verhaal geschreven over de eerste dominee van Grolloo, Cornelis Bolt. Het is een indrukwekkend verhaal geworden. Echt iets om te verfilmen tot een echt drama, maar ga het lezen en je begrijpt wat ik bedoel. Lees "De eerste predikant"
  • Onder "Het kamp" heb ik de onststaangeschiedenis van kamp Westerbork beschreven aan de hand van krantenartikelen. Het kamp ligt hemelsbreed op nog geen 4 kilometer van het dorp. Door het onderzoek van zaken rond de oorlog kwam ik zoveel informatie tegen, dat het jammer zou zijn dit niet mee te nemen. Het kamp heeft zeker invloed gehad op de samenleving, ook in Grolloo.

 

logo vvv rwb

Deze website wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo.

De vereniging verkrijgt deze middelen dankzij sponsoring en verlotingen.

De bijdrage maakt deel uit van de begroting van het vijfjaarlijkse Grolloo is Zo!-evenement.