Toegankelijkheid

Welkom op de website van Stichting Old Grol

KVK-nummer 89800834

Historische wandelroute 001

Historische wandelroute succes!

 

De Vereniging voor Volksvermaken organiseerde in samenwerking met Stichting Old Grol een Historische wandeltocht door het dorp. Gidsen vertelden op een 40-tal locaties iets over gebeurtenissen of ontwikkelingen die belangrijk zijn geweest voor Grolloo en omstreken. En daarnaast kwamen nog vele extra zaken voorbij, een beetje afhankelijk van de gids natuurlijk, maar voor de toehoorders interessant en zeker amusant

Na een twee en een half uur zaten we bij CR Gerriie aan de koffie met gebak. We deden als Stichting een oproep donateur te worden en mochten zich voldoende mensen aanmelden, dan zouden wij er voor zorgen dat er bij de kerk een nieuw informatiebord zou komen. Iedereen heeft namelijk kunnen zien dat de oude niet leesbaar meer was.

Wat we hoopten is ook gebeurd en in overleg met de kerkenraad hebben we binnen een week een nieuw informatiebord bij de kerk. Deze keer niet met het logo van de ANWB, maar die van Stichting Old Grol.

Wil je hier meer van weten?
Klik dan hier Project kerk en kerkhof

Ook dit soort activiteiten steunen? Wordt dan ook donateur en we halen vroeger heel dicht bij.

 

Klik op het straatnaambord voor meer informatie

de laatste zandweg klein

De laatste zandweg van Grolloo krijgt op initiatief van Stichting Old Grol een naam. Hiermee wordt ook meteen de feestekijke start van de stichting gevierd. De rest van informatie over de stichting vindt u onder het kopje [Over ons].

Steun de stichting en geef ons een goede start

De stichting kan een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Het is vanaf nu mogelijk donateur te worden voor een door u zelf aangegeven bedrag. Ga naar "Ik word donateur"

Of koop een originele "Stichting Old Grol haalt vroeger dichtbij"-cap.
Klik op de pet. SOG pet(Zo lang de voorraad strekt)

 

vlag NederlandOp dit moment werken we druk aan vertalingen naar het Duits en Engels. Dit doen we in eerste instantie bij al die zaken die we tijdens een wandeling in het dorp tegen kunnen komen. Zodra dit gereed is, zullen we QR-codes gaan plaatsen bij objecten. Hiermee bieden we onze internationale gasten de mogelijkheid een stukje geschiedenis mee te krijgen.

vlag GBWe are currently working on translations into German and English. We initially do this for all those things that we may encounter during a walk in the village. Once this is ready, we will start placing QR codes on objects. With this we offer our international guests the opportunity to experience a piece of history.

vlag DuitslandWir arbeiten derzeit an Übersetzungen in die Sprachen Deutsch und Englisch. Dies machen wir zunächst für all die Dinge, die uns bei einem Spaziergang im Dorf begegnen können. Sobald dies fertig ist, beginnen wir mit der Platzierung von QR-Codes auf Objekten. Damit bieten wir unseren internationalen Gästen die Möglichkeit, ein Stück Geschichte zu erleben.

 

 Grolloo vanaf de laatste ijstijd

Op de website dorpshistorie.nl lezen we het volgende:

Grolloo-naamgeving.jpgGrollo 1832, een nederzetting op het Drents Plateau, omstreeks 800 bestaande uit 13 hoeves samen met Schoonlo, volgens het schuldmuddenregister. Het zuidzuidwestelijk deel zal het oudst zijn. Dat ligt het gunstigst ten opzichte van de lager gelegen gras– en hooilanden. In Schoonlo zijn slechts 2 erven die typisch Saksisch zijn, zodat er 11 in Grollo moeten hebben gelegen.
Vermoedelijk is Grollo geen nederzetting die ontstaan is ten tijde van de Saksische volksverhuizing, maar is het continu bewoond gebleven vanaf de laatste ijstijd.

In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 worden de volgende namen vermeld: Clawes Coters, Hugo Wording, ter Porten, Geert Oostebring, Tide Wilking, Geert Hugesang, Jan Egberts, Hillebrand van Halen, Jan Westebring, Wolter Camping. 
In 1152 bezit het klooster te Werden inkomsten uit Grollo.
Omstreeks 1300 heeft de Proosdij van St Pieter te Utrecht inkomsten uit één huis te Grollo van een halve libram Gronings.
Dit huis was tevens verplicht om diensten te verlenen aan de bisschop van Utrecht in voorkomende gevallen. Uit oorkonden blijkt dat er in Drenthe 11 huizen waren die diensten moesten verlenen aan de bisschop wanneer hij een bezoek ging brengen aan Groningen, via Coevorden. Hij moest vergezeld worden op zijn tocht naar Groningen, voor de veiligheid en voor de verzorging van mens en paard. Zij die moeten dienen in Groningen moeten geven des avonds één vet schaap, een mud tarwe tot brood, een mud mout tot bier, een half pond peper, een pond was (voor de kaarsen), gras als voer voor negen paarden, waar de kameraars het verkiezen, hetzij in de herberg, hetzij in de weiden; de hoefijzers leveren voor zes paarden en ‘s ochtends zuivel voordienen.

 

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd. I. DEEL 1784

Ten Zuidoosten van 't landschap, ligt de byzondere Heerlykheid Koeverden, eene sterke vesting, op de land engte, tusschen de moerassen van de Bourtange en die van Echten geleegen, waar door aan weerszy de doortogt belet wordt. De inwooners, die weinig geleegenheid, tot Koophandel, hebben, bestaan meest, uit de veefokkery. Ruinen en Ruinerwoud, eene byzondere Heerlykheid; Zuidwolde en Hoogeveen, zeer volkryk, weegens de nabyheid, der veenen. Beilen, mede eene zeer volkryke plaats, in de hoogste landstreek van Drenthe, uit de welke alle de beeken, die het bewateren, hunnen oorsprong neemen. Sleen aan de veenen, en Emmen, digt by de Emmermeer geleegen; Grollo , niet ver van een bosch, in 't welke eertyds de landstenden, of Staatsvergaderingen, onder den blooten hemel, gehouden werden; terwyl er, naar de eenvoudigheid dier tyden, alleenlyk gaten, in den grond, waren gegraven, om er de leeden van Staat, elk naar zynen rang, in te doen nederzitten. Eelde in 't Noorden van 't landschap , met veele fraaie buitenplaatsen omringd.

Informatie en fotomateriaal

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw en aanvullend materiaal. Zie onder "Contact" voor een antwoordformulier of adresgegevens.

 

Snel naar uw onderwerp?

Ga via de plaatjes (De Boerderij; De School; enz.) direct naar de hoofdstukken van dat onderwerp. Een nieuw menu helpt dan voor navigatie binnen dat onderwerp. Of vul een zoekterm in het zoekvenster in.

 

Ander nieuws:

  • De omvorming tot een stichting is een feit. De viering hiervan op 22 juli 2023 was een bijzondere gebeurtenis. Een verslag vindt u hier.
  • Het boek over Harmannus van Tellingen is in 2020 gereed gekomen. Informatie is te vinden op "Een dorpssmid in verzet"
  • Ik heb een verhaal geschreven over de eerste dominee van Grolloo, Cornelis Bolt. Het is een indrukwekkend verhaal geworden. Echt iets om te verfilmen tot een echt drama, maar ga het lezen en je begrijpt wat ik bedoel. Lees "De eerste predikant"
  • Onder "Het kamp" heb ik de onststaangeschiedenis van kamp Westerbork beschreven aan de hand van krantenartikelen. Het kamp ligt hemelsbreed op nog geen 4 kilometer van het dorp. Door het onderzoek van zaken rond de oorlog kwam ik zoveel informatie tegen, dat het jammer zou zijn dit niet mee te nemen. Het kamp heeft zeker invloed gehad op de samenleving, ook in Grolloo.

 

foto albumFoto-album:

Op de server waar ook oldgrol.nl is gestald, staan een 860 afbeeldingen, waaronder- een nog voortdurend groeiend aantal krantenknipsels (nu 560). De rest van de foto's staan elders op een server en dan hebben we het over de - voornamelijk - foto's, welke in de boeken over Grolloo, maar ook alle artikelen zijn terug te vinden. Vele mappen zijn ook openbaar en via het hoofdmenu "Foto's" te bekijken. We hebben nu 3700 afbeeldingen op deze server staan. 90% hiervan zijn vrij toegankelijk. Naast foto's kunt u ook kaarten vinden of foto's van certificaten en documenten.

 

Het werk van Stichting Old Grol wordt o.a. mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

U W   B E D R IJ F S NA A M ?