Laatst bijgewerkt: dinsdag 31 maart 2015

Grolloo van verleden tot heden

LITERATUUR

Drenthe in detail R. Lucas/G. Hidding
Vijftig huizen en een kerk E. v. Ruytenberg
Dit land van hei en hunebedden H.J. Vonk
't Diggelhoes L.A. Roessingh
Onlaand G. Nijenhuis
Rondom Rolde Rolder Historisch Gezelschap
Van rendierjager tot ontginner Drentse Prehistorische Vereniging
Geheimschrift der aarde I.M.v.d. Vlerk/Ph.H. Kuenen
Geschiedenis van Drenthe J. Linthorst Homan
50 jaar zuivelcoöperatie Tj. W. Boyenga
De Drentse taal
(art. in prov. VVV gids 1981)
A. Haar

logo vvv rwb

Deze website wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo.

De vereniging verkrijgt deze middelen dankzij sponsoring en verlotingen.

De bijdrage maakt deel uit van de begroting van het vijfjaarlijkse Grolloo is Zo!-evenement.