Toegankelijkheid

Kijk op Grolloo

6 De stoomtram

De belangrijke tram verbinding Assen-Coevorden werd op 3 juni 1918 geopend met op de tram als conducteurs M. de Jonge en B. Leyssenaar en als machinist G. Engels.

Ook Grolloo maakte dankbaar gebruik van deze verbinding voor personen-, vee- en vrachtvervoer. Zo was het bijvoorbeeld tijdens de dagen rond de Rolder markt één en al bedrijvigheid door veelvuldig laden en lossen op de wissel in Grolloo. Het brood van Bakker Jan Luinge werd in kisten met de tram naar winkelier Ratering in Ekehaar vervoerd.

Een enkele reis Assen-Coevorden kostte destijds eerste klas f 1,95 en tweede klas f 1,35. Voor het traject Assen-Grolloo-Schoonoord enkel werd f 0,50 gevraagd. Stukgoederen tot een gewicht van 5 kg. kostten per zending 10 cent. Het vervoer van paarden over een afstand van 25 km. kostte f 1,00, koeien f 0,75 en kalveren en varkens f 0,40.

Omstreeks 1930 werden op deze lijn de eerste bussen ingezet wat uiteraard een grote aderlating voor de tram betekende.

Daar de tram zich door de dorpen slingerde eiste zij helaas nogal wat slachtoffers. De laatste rit van de tram was in 1947 met nog steeds de heren Leyssenaar en Engels. Op veel foto's van het oude Grolloo is de trambaan nog goed zichtbaar. Van de tram zelf zijn minder foto's voorhanden.


Stoomtram Grolloo

De tram onderweg.

 

Stoomtram Grolloo

De tram onderweg.

 

Stoomtram Grolloo

De stoomtram van de EDS reed door Grolloo vanaf ongeveer 1918. De laatste tram reed in 1947.

 

LIED OP GROLLOO

Tussen bos en akkergronden
ver van drukte en geweld
tot een knus geheel verbonden
ligt ons dorp op 't Ellertsveld.
De omliggende gehuchten
hebben haar als krans omboord.
Onder drenthe's wijde luchten
is zij nog een vredig oord.

Refrein:

Grolloo, dorp, waar ik wil toeven
Stukje Drenthe, groen en klein
met je huizen en je hoeven:
in jouw midden wil ik zijn.

Eertijds kwam het ding al samen
In het stille Grollerhout;
Vrije boeren, die daar kwamen
voor de rechtspraak in het woud.
Veel van 't oude werd verdreven.
Men trok lijnen door het veld.
Kampen gingen, daar het leven
and're eisen heeft gesteld.

Refrein;

Niet meer zien we ploegers lopen
niet meer met het paard geëgd.
Ieder moest machines kopen.
Dat was beter, werd gezegd.
Schaap en herder zijn verdwenen,
toen de hei werd omgeploegd,
maar de stoerheid ging niet henen,
koppig wordt er doorgezwoegd.

Refrein;

Als een deel van 't dorpse leven
wenkt de eenvoud van de kerk;
en haar klok is nauw verweven
met het ritme van het werk.
Zo wil Grolloo ook nu blijven
dorp, dat iedereen bekoort.
En de jachtigen verdrijven:
Werk 'lijk nog een vredig oord.

Han Tuininga, 1977