Toegankelijkheid

Kijk op Grolloo

Op deze pagina ziet u de foto's, zoals gepubliceerd in het fotoboek "Kijk op Grolloo". Dit is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken. (Gedigitaliseerd door L. Reinders, dec. 2009 / jan. 2010)

 

Van Bas Luinge komt de volgende bijdrage:

In 1987 is 't (foto)boek “Kijk op Grolloo” oetkommen. Lukas Koops, Lambertus Lesschen, Jantje Mellema-Abeen en Sikko Luinge, waren de saomenstellers van dit schitterende boek.
Een maond of wat leden, he'k hum nog is een keer inkeken en wat mij eerder nooit opvallen is, zag ik non wel. Der lag in 't boek een lös A4tje met een gedicht der op, schreven deur mien vaoder, Sikko Luinge. In dit gedicht gef e weer hoe 't gaon is met 't saomenstellen van 't boek. Dit gedicht wul ik je niet ontholden.

 

Oude foto's

Zij kwamen tevoorschijn uit alle hoeken
Uit albums en een schoenendoos
Uit laden en tussen boeken
Vergelijkend met een roos.

Verbleekt, verkreukeld en vergeeld
Iedereen aan het vergaren
Herinneringen nog niet verspeeld
Het beeld van onze dierbaren.

Dorpsgezichten uit het verleden
Dat het imago van een dorp zo vleit
Vergelijkend met het heden
Misschien een gevoel van spijt?

Het straatje met aloude schuren
Koeien en varkens om ons heen
Boerderijen met geschuurde muren
Tegen de achterdeur een dikke steen.

De boer met één- of tweespan voor de wagen
Kwam van het land terug
Een prachtig plaatje en geen vragen
Alles torsend op zijn rug.

De schapen scheiden zich af, kooi voor kooi
De herder had zijn taak volbracht
Terugkomend in zijn volle tooi
Vol eerbied en dankbaar voor zijn macht.

De tram komend uit de richting Amen
Zuchtend, kreunend en fluitend op stoom
Vrachtvervoer en passagiers tezamen
Vervlogen in een verre droom.

Foto's van school, fabriek, straat en kerk
Allemaal heel snel vergleden
Geboekstaafd nu in een boek
Een boek van heden en verleden.

Sikko Luinge, 1987