Laatst bijgewerkt: dinsdag 31 maart 2015

Kijk op Grolloo

10 Allerlei

Bij het samenstellen van dit fotoboek hebben we getracht de foto's zoveel mogelijk te rubriceren om daarmee de overzichtelijkheid te bevorderen. Toch kwamen we bij onze bezigheden nogal eens onderwerpen tegen waarvan we slechts enkele foto's in bruikleen kregen. Deze foto's passen niet bij de andere hoofdstukken in dit boek, maar we vinden ze wel zo waardevol dat we ze niet weer ongezien in kabinetten en schoenendozen willen laten verdwijnen. Vandaar dat we in dit boek een apart hoofdstuk hebben opgenomen waar plaats is voor dit fotomateriaal.


kog-10-allerlei-001

Hendrik Oeben en Renske Oeben-Boes.

kog-10-allerlei-002

Frederik Braams, Roelofje DolJing.

kog-10-allerlei-003

Een juweeltje honing persen in 1905.
Van links naar rechts: Jan Smid, Albert Huizing, Jan Huizing, Jan Braam, Frederik Braam, Margje Smid, Albert Smid en Jan Hagting.kog-10-allerlei-004

Margien Huizing voor de schouw. Middenstreek 5 te Grolloo in 1910.kog-10-allerlei-005

Gedeelte van zangvereniging Vriendenkring in 1917.
Boven: Tinus Leever, Zwaantje Veenhof, Jan Stevens, Annegien Gommers, Hendrik Holt, Ida Geuzinge.
Onder: Geesje Beijering, Jantien Beugels, Martinus Heleenders, Roelfien Boes.

kog-10-allerlei-006

Kinderen Mensing.
Let op de prachtige kinderwagen.

kog-10-allerlei-007

Een groepsfoto uit ± 1921.
Boven: Griet Boerma-Nijboer, Roelfien Sijbring- Takens, Jantina Smeenge-Haange. Onder: Willempje Smit-Abbing, Annegien Hadders-Oeben.kog-10-allerlei-008

In oorlogstijd aan het spinnen. Grietje Zijgers- Vosters.

kog-10-allerlei-009

Een groep personen uit Grolloo in ± 1920.

kog-10-allerlei-010

Vier vriendinnen in ± 1928. Jantje de Weme, Aaltje Luinge, Egbertje Lesschen, Aaltje Jansen.kog-10-allerlei-011


Een timmermansfamilie in 1929.
Boven: Roelof Enting (Sr.).
Onder: Roelof Enting (Jr.), Roelof Weggemans.

kog-10-allerlei-012


Fam. Koers-Schonewille in 1925.
Jantinus, Klaasje Koers-Boer, Jans Koers, Jan.

kog-10-allerlei-013


Jan Lesschen met venters kar uit Rolde. In de jaren dertig kwamen in Grolloo nogal wat venters uit Rolde om hier hun waren te slijten, zo ook Jan Lesschen.kog-10-allerlei-014


Timmerman Roelof Weggemans (Bes.), 90 jaar in 1930.

kog-10-allerlei-015


Bejaarden Gem. Rolde op reis in ± 1935. Willempje Geerts (begeleidster), Hendrik Hadders en Jacob Woering.

kog-10-allerlei-016


Een samenkomst in de "blikken kerk". ± 1930. In dit gebouw kwamen gedurende enkele jaren de Gereformeerden samen.kog-10-allerlei-017


Familie Hadders ± 1930.
Hendrik Hadders, Albert-Jan Hadders, Hendrik-Jan Hadders, Annegien Hadders-Oeben.

kog-10-allerlei-018


Alie Luinge met paard en venterskar naast de bakkerij in 1939.

kog-10-allerlei-019


Hendrik Hadders; in Grolloo bekend als Oal Hadders 1939.

kog-10-allerlei-020


Bakker Jan Luinge met zijn bediende Cees Bonder met een plas (krentewegge) in 1936. In die tijd kreeg bijna iedere kraamvrouw een plas aangeboden van familie of buren.

kog-10-allerlei-021


Jan Geert Braams met imker in Papenvoort. ± 1935.kog-10-allerlei-022

Willem Boer bekend als venter in de regio Grolloo voor bakker en kruidenier Jan Luinge, ± 1935.

kog-10-allerlei-023


Geesje Leever-Snijders, Jantje Sijbring-Hagting, Siena Veenhoven-Spiekman in 1948.

kog-10-allerlei-024


Jan Kroeze bij zijn lesauto en taxi in 1938. Voor f 25,-- kon je net zo lang les nemen totdat je in het bezit was van een rijbewijs.

kog-10-allerlei-025


De andere taxi in die tijd was van H. Reinders.kog-10-allerlei-026


De belevenissen van de dag worden uitgewisseld. Oudjes op reis in 1951: Jacob Ratering, Lammegien Ratering-Fransen, Froukje ter Steege-Tuinman, Geesje Leever-Snijders, Geertje Stevens-Heukers.

kog-10-allerlei-027


Jan Kroeze aan het repareren in 1947.

kog-10-allerlei-028


De gebroeders Meems, Jans en Riemke in 1958. Op deze foto werd Riemke 80 jaar.

kog-10-allerlei-029


Hendrik Bruins op de fiets in 1953.kog-10-allerlei-030


De kerkeraad in 1953 bij het honderd jarig bestaan van de kerk. Op deze foto ontbreekt Willem Langejans Sijbring wegens ziekte.
Staand: Jan Huizing, Harm Hof
Zittend: Jan de Weme, Hendrik Beijering, Willem Naber en Jan Elders.

kog-10-allerlei-031


Jan Stevens met zijn venterskar in 1950 op weg naar huis.

kog-10-allerlei-032


Zo maar wat flaneren in 1958. Albert Evers, Roelof Dilling, Jan Hingstman en Albert Geerts.kog-10-allerlei-033


Diena Pepping en haar moeder, Jantien Pepping-Ratering bij de melkkar van de zuivelfabriek in 1960.

kog-10-allerlei-034


Op de ijsbaan "Het Evenveen" . Roelof Dilling (Rzn.), Jan Zeewuster (Bz.) en Rieks de Weerd.

kog-10-allerlei-035


Volksdansgroep op het schoolplein. ± 1952. Lammie Essing, Jan Holt, Roelie Beijering, Lens Beijering (Hz.), Meester Essing (leider), Hennie Hendriks (Hd.), Johannes Enting (Hz.), Geesje Beijering, Hillegienes Jansen.

kog-10-allerlei-036


Smederij Kroeze aan de Hoofdstraat.
Jan Kroeze, Henk Smit, Roelof Dilling ± 1955.

kog-10-allerlei-037


"Weekend in Grolloo" in 1948.
Jan Meems, Arend Hingstman, Wander Bonder met een Hans en Grietje huisje in de optocht tijdens het school feest.kog-10-allerlei-038


Roelof Pronk aan het afwerken van een bijenkorf in 1977. Een fraai geheel.kog-10-allerlei-039

De Iberenplas op een zomerse dag.

kog-10-allerlei-040

Deze P.T.T. postauto komt iedere morgen in Grolloo.

kog-10-allerlei-041

De bibliobus in 1986.

kog-10-allerlei-042

De in 1985 geplaatste Tjaskermolen in het Grolloërveen.kog-10-allerlei-043


N.A.M.-gasstation tussen Grolloo en Amen in het Westerseveld in 1986.

kog-10-allerlei-044


Twee telescopen aan de Halkenbroekerweg. In totaal zij er 14 telescopen opgesteld over een lengte van 3 kilometer.

kog-10-allerlei-045


Neuties schieten in het Markehuis, 1986.

kog-10-allerlei-046


De rijdende SRV-winkel, 1986.

kog-10-allerlei-047


Harm Suichies met zijn groentewagen in 1986.kog-10-allerlei-048

Rommelmarkt t.b.v. de kerk, voorjaar 1986.

kog-10-allerlei-049

Paaseieren zoeken in het bos bij Grolloo in 1986.

kog-10-allerlei-050

Paasvuur 1986.kog-10-allerlei-051

Palmpasenoptocht door Grolloo met Crescendo voorop, 1986.
kog-10-allerlei-052