Toegankelijkheid

vlag Duitslandvlag GB

 

 

Doelstelling Old Grol

 

Doelstelling van deze website is het verzamelen en publiceren van informatie over het Grolloo van weleer. 

Old Grol beoogt de geschiedenis van het dorp weer te geven. Binnen het begrip geschiedenis van het dorp herkennen wij onder andere:

  1. De ontwikkeling van het dorp en haar omgeving;
  2. De bewoners- of bewoningsgeschiedenis;
  3. Gebeurtenissen, groot of klein, welke bepalend zijn geweest voor het dorp;
  4. Opmerkelijke gebeurtenissen of verhalen;
  5. Verhalen over bepaalde personen of families;
  6. Het verenigingsleven;
  7. Het bedrijfsleven, waaronder de zuivelhistorie, de landbouw en de middenstand;
  8. De school en de kerk;
  9. Grolloo in de Tweede Wereldoorlog;
  10. Het Grollerholt.

 

 

Het werk van Stichting Old Grol wordt o.a. mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

U W   B E D R IJ F S NA A M ?