Toegankelijkheid

Grolloo van verleden tot heden

RECREATIE

Hiervoor is al geschreven over het vakantiecentrum "De Berenkuil" en over de betekenis van deze camping voor het dorp Grolloo. Doch "De Berenkuil" is niet de enige recreatieve voorziening in Grolloo en omgeving.

Was vroeger het bos de natuurlijke omgeving waarin men zich kon ontspannen door lange wandelingen te maken, tegenwoordig zijn in de omgeving van Grolloo verschillende recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Zoals in het hoofdstuk over de staatsbossen is geschreven speelt Staatsbosbeheer hierbij een belangrijke rol. Genoemd worden hier de Ieberenplas, speelweides, picknickplaatsen, dagrecreatieterreinen, ruiterpaden, wandelroutes en de informatieschuur van Staatsbosbeheer.

In de staatsbossen nabij Grolloo en Schoonloo bevinden zich ook enkele natuurkampeerterreinen waar een toiletgebouwtje en stromend koud water de enige faciliteiten zijn.
De Ieberenplas is niet de enige recreatieplas. Bij Schoonloo ligt nog het Loomeer, bij Marwijksoord tussen Grolloo en Rolde het strandbad Nooitgedacht en een paar honderd meter buiten het dorp Grolloo De Moere, een terrein voor naaktrecreatie.

Groepen kampeerders kunnen terecht in verschillende kampeerboerderijen waarvan de boerderij van de familie Lubbers het dichtst bij het dorp ligt. Op deze kampeerboerderij worden ook vaak paardekampen gehouden.
Drenthe is, uit toeristisch oogpunt bekeken, vooral bekend vanwege het zeer uitgebreide en fraai aangelegde fietspadennet. Een groot gedeelte hiervan slingert door de bossen rondom Grolloo. Niet voor niets komt de Drentse Rijwielvierdaagse ieder jaar door het dorp. Men kan vanuit Grolloo naar verschillende naburige dorpen fietsen zonder de bossen te hoeven verlaten.
Niet alleen fietspaden, maar ook wandelroutes doorkruisen de bossen, vaak langs de fraaiste plekjes. Langs deze wandelroutes, die een aangegeven en verschillende tijdsduur hebben, zijn vaak bordjes aangebracht met daarop gegevens over interessante dingen welke men passeert. Trouwens ook langs de verschillende fietspaden staan fraai uitgevoerde informatieborden waarop men o.a. kan aflezen waar men zich bevindt. Gedurende de zomermaanden kunnen op verschillende dagen ook boswandelingen worden gemaakt onder deskundige leiding van een boswachter. Informatie omtrent dit soort zaken is altijd te verkrijgen bij de plaatselijke V.V.V.


 gvvth-044 Eén van de informatieborden langs de fietspaden in de staatsbossen.


Deze V.V.V. in Grolloo en ook in Rolde stelt overigens jaarlijks in samenwerking met anderen een heel programma samen om het verblijf voor de recreanten in Grolloo en omgeving zo aangenaam mogelijk te maken. Een willekeurige greep uit het zomerprogramma van 1983: fietstochten, wandeloriëntatietochten, nachtwandel- en fietstochten, schaapscheerdersfeest, windhondenrennen, paardenconcoursen, muziek- en dansoptredens, markten, dia-avonden over Drenthe, touwtrekwedstrijden, ringsteken te paard, kuipsteekwedstrijden enz. Kortom te veel om op te noemen. Ook kunnen vanuit maneges (er zijn er verschillende in de omgeving van Grolloo) dagritten te paard worden gemaakt.

Voor hen die de mogelijkheden in Grolloo en directe omgeving toch te beperkt vinden zijn er vanwege de centrale ligging op geringe afstand verscheidene andere vormen van recreatie mogelijk. Ook kan vanuit Grolloo met de auto de Hondsrugroute of de Noordenveldroute worden gereden. Beide A.N.W.B.-routes lopen langs het dorp.

Tenslotte willen we nog wijzen op een bezienswaardigheid welke een kilometer of zes buiten het dorp ligt in de boswachterij Hooghalen aan de weg van Amen naar Hooghalen. Langs deze weg bevindt zich een groot parkeerterrein en achter dit terrein ligt een groot bosgebied dat verboden is voor alle gemotoriseerde verkeer. Dit in verband met de midden in dit gebied liggende radiotelescoop Westerbork, welke bestaat uit een lange rij schotelvormige antennes elk met een middellijn van 25 meter over een afstand van ongeveer 1,5 kilometer. Enkele antennes staan los van de grote groep, veel verder in de richting van Grolloo. Met deze radiotelescoop wordt het heelal bestudeerd.


 kog-10-allerlei-044

De radio-telescopen.

Interessant is de wandelroute van het parkeerterrein naar de telescoop. "Het Melkwegpad" genaamd. Hier kan men door middel van een serie informatiekasten kennis opdoen over de plaats van de aarde in het heelal en over de opbouw van het planetenstelsel. Sommige gegevens kan men proefondervindelijk toetsen. Aan het eind van deze wandelroute staat men aan het begin van de indruk wekkende rij telescopen. Op de terugweg kan men het zgn. "Bospad" volgen. Ook hier weer een serie informatiekasten. Dit maal met gegevens over de functie van een boom, over bosonderhoud in het algemeen en over flora en fauna van het bos.

De telescopen staan op een opmerkelijke plaats. In de Tweede Wereldoorlog bevond zich hier namelijk het beruchte doorgangskamp Westerbork, van waaruit ongeveer 100.000 Joden op transport zijn gesteld naar de gaskamers in Auschwitz, het eindpunt van de voormalige spoorlijn vanuit het kamp. Een stuk rails symboliseert nu het gruwelijke wat zich hier ooit heeft afgespeeld. In het voorjaar van 1983 is vlak naast het parkeerterrein aan de weg naar Hooghalen een herinneringscentrum in gebruik genomen waar men o.a. door middel van een expositie een beeld tracht te geven van het lijden van de Joden in oorlogstijd in hel algemeen en van het leven in kamp Westerbork in het bijzonder.

Het hierboven vermelde is niet iets waaraan je onmiddellijk denkt bij het schrijven en lezen van een stukje tekst over recreatiemogelijkheden in Grolloo, maar voor de vakantiegasten van Grolloo en omgeving lijkt ons een bezoek aan deze plaats dermate waardevol dat we het hier niet onvermeld willen laten.