Toegankelijkheid

Stichting Old Grol is een feit

 

Het is maandagmiddag rond drie uur op de derde april 2023 wanneer Henk Zeelenberg, Bas Luinge en Bertus Reinders aan tafel zitten met Erwin Akkerman van Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze. Voor ons op tafel ligt de akte van oprichting van Stichting Old Grol.

bestuur op middenstreek klein

Op de foto v.l.n.r. Henk Zeelenberg, Bas Luinge en Bertus Reinders. Net nadat de notaris zijn handtekening heeft geplaatst onder het door het eerste bestuur geaccordeerde stuk.

 

De heer Akkerman leest de stukken voor en vraagt de aanwezigen een handtekening te plaatsen onder de akte. Wanneer ook de notaris zijn handtekening plaatst, is de Stichting een feit.

Met het oprichten van een stichting gaat eens wens van Bertus Reinders in vervulling. Hij bouwde de website oldgrol.nl uit, gebruikmakend van het materiaal dat in Grolloo al aanwezig was en vervolgens met al wat werd aangeboden. De website is op 19 maart 2009 voor het eerst geregistreerd. In de 14 jaren is het een informatiebron voor velen geworden en de informatie groeit nog steeds.

Vrijwilligers uit het dorp, maar ook oud inwoners hebben materiaal aangeleverd en zijn betrokken bij de geschiedenis van Grolloo en haar omgeving. Door van een uit de hand gelopen hobby een stichting te maken willen betrokkenen proberen nieuwe mensen te interesseren voor deze geschiedenis. De stichting moet voorzien in continuïteit. Een belangrijke taak voor de drie bestuursleden is het vinden van inwoners die affiniteit hebben met hun dorp, de geschiedenis en die het leuk vinden samen te speuren naar interessante wetenswaardigheden. Met deze inwoners hoopt men het bestuur op korte termijn uit te breiden en zeker te verjongen.

Het bestuur van de stichting zal ook op zoek moeten naar fondsen. Er is bewust gekozen voor een stichting, wetende dat een vereniging ook had gekund, maar de administratieve druk zou te groot zijn geweest. Gedacht wordt aan het aantrekken van sponsoren, maar wellicht kan men ook vriend van de stichting worden. Tevens zal worden geprobeerd subsidies te verkrijgen.

De belangrijkste uiting van de stichting zal de website blijven. Men zal het plaatselijke sportblad gebruiken voor nieuwsuitingen. Andere mogelijkheden worden onderzocht en zullen vooral afhangen van de financiële haalbaarheid.

De stichting wil zich inzetten historisch belangrijke zaken voor het dorp te behouden. Hiertoe denkt de stichting vooral die zaken te benoemen, hier aandacht aan te besteden bij de dorpsommetjes en eventueel kenbaar te maken middels informatiebordjes met de inmiddels bekende QR-code.

De stichting wil samenwerking zoeken met andere historische verenigingen of instellingen om daarmee elkaar te versterken. Gevonden informatie kan namelijk over en weer interessant zijn.

Het feit van oprichting wil het bestuur natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zij willen dit vieren door het samen te laten vallen met een bijzondere gebeurtenis. Hiervoor is 22 juli 2023 uitgekozen. Een dag waarop het laatste zandpad van Grolloo een naam zal krijgen en de start wordt gemaakt met het project "De Meulen van Grol" door het plaatsen van een plaquette.

 

Persbericht Stichting Old Grol is een feit