Toegankelijkheid

Grolloo van verleden tot heden

DE BLIKKEN KERK

Als binnen het kader van dit boekwerkje geschreven wordt over de kerk in ons dorp en over de Hervormde Gemeente Grolloo-Schoonloo, dan past daarbij ook het verhaal over de blikken kerk.

Aanvulling Bertus Reinders oktober 2023

De Blikken Kerk was in Grolloo in functie van februari 1934 tot december 1939.


Het is al meer dan 50 jaar geleden - en daardoor kunnen alleen de oudste inwoners van ons dorp zich er nog iets van herinneren dat de Gereformeerden vanuit Assen hebben geprobeerd in Grolloo vaste grond onder de voeten te krijgen.
Het weiland tussen de ijsbaan en de boerderij van Meems (Amerweg 38) was vroeger een heideveld waar de jeugd uit het dorp korfbal- en voetbalwedstrijden speelde. Het korfballen begon destijds op deze plaats o.l.v. meester Josso. Plotseling werd hier van tijd tot tijd een grote tent opgebouwd waarin plaats was voor enkele honderden mensen en waarin Gereformeerde kerkdiensten werden gehouden.
Deze poging van de Gereformeerden om Grolloo te 'veroveren' werd geen doorslaand succes, want slechts enkele inwoners van Grolloo bezochten deze diensten. Ook muziekoptredens e.d. brachten niet het succes waarop werd gehoopt.
Verschillende jongelui uit het dorp gaven tussen de kerkdiensten door aan de tent soms een andere bestemming want verschillende dorpsgenoten herinneren zich nu nog dat in deze tent vaak gekaart werd.
Al met al heeft deze situatie waarin de tentkerk geregeld werd opgebouwd en afgebroken slechts enkele zomerseizoenen geduurd.
Maar wie mocht denken dat daarna de pogingen in Grolloo werden opgegeven heeft het mis. Men ging de zaken nog grondiger aanpakken en de tent werd verruild voor een vast bouwwerk van blik.

19340219 krant Zeeuwsche kerkbode eindelijk blikken kerk in Grolloo19340219 krant Zeeuwsche kerkbode eindelijk blikken kerk in GrollooVroeger liep er een weggetje vanaf de woning van J. Vijfschagt (Amerweg 26) door het huidige weilandje van dhr. J. Jansen (Amerweg 31) en langs de boerderij van de familie Oeben (nu Zuiderstraat 2) naar het buiten het dorp gelegen land. Dit weggetje werd het Dwarsdiekie genoemd. Het was ook aan dit weggetje, vlak bij de boerderij van de familie Oeben en op grond van de Gereformeerde Harm Veldman die woonde in een nu verdwenen woning naast de boerderij van H. Zeewuster (Amerweg 33), waar vroeger de blikken kerk werd gebouwd. En zoals men daarvoor in de tent had geprobeerd de Grolloërs te 'bekeren' probeerde men dit nu gedurende enkele jaren in dit merkwaardige bouwwerk.
Soms werden de kerkdiensten verstoord door kwajongens uit het dorp die handenvol kiezelstenen op het dak van de kerk gooiden. In de wetenschap dat wanden en dak uit blik bestonden is de herrie voor te stellen die dit veroorzaakte.

Na enkele jaren begon men in te zien dat alle moeite tevergeefs was en werden de kerkdiensten beëindigd. Het gebouw werd verkocht aan een transportondernemer in Rolde waar de voormalige kerk zeer lang als garage heeft gediend.
Zonder dit verhaal zou het beeld van het kerkelijk leven in het dorp niet compleet zijn.