Toegankelijkheid

Kijk op Grolloo

9 De natuur

Rond de eeuwwisseling was Grolloo als het ware ingesloten door uitgestrekte heidevelden, waar toegangswegen zich verloren in het haast oneindige. Aan de rand van dit gebied lagen vruchtbare madelanden waar het diepje doorheen slingerde. Een natuur met een schoonheid waar veel bekoring van uitging.

Door het ontginnen van deze heidevelden, die werden doorsneden met zandwegen, is dit beeld in de dertiger jaren totaal veranderd. Ook tijdens de ruilverkaveling in de periode 1960-1970 heeft het landschap nogmaals op een ingrijpende manier een ander aangezicht gekregen. Het bomenbestand, de zandwegen en oude houtwallen moesten hun tol betalen.

Toch is één en ander vanuit bedrijfseconomisch oogpunt gezien op een deskundige wijze aangepakt en voor de boeren werd het land een stuk beter en sneller bereikbaar.

Als we vandaag om ons heen kijken dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat de natuur rondom Grolloo is verarmd, maar er is nog zoveel fraais overgebleven dat we er, als we er oog voor hebben, nog dagelijks volop van kunnen genieten. Hopelijk blijft dit zo.


Het aanleggen van een keienweg in de dertiger Jaren.


Het aanleggen van een keienweg in de dertiger Jaren.

 

Op deze foto is te zien hoe de storm in 1972 heeft huisgehouden in de staatsbossen rondom Grolloo.


Op deze foto is te zien hoe de storm in 1972 heeft huisgehouden in de staatsbossen rondom Grolloo.

 

Het Grolloërdiepje met op de achtergrond het staatsbos.


Het Grolloërdiepje met op de achtergrond het staatsbos.

 

Veenpluis van het Grolloërveen aan de Elperweg.


Veenpluis van het Grolloërveen aan de Elperweg.

 

Het Amerdiepje.


Het Amerdiepje.

 

Plas Papenvoort.


Plas Papenvoort.

 

Informatieschuur van staatsbosbeheer aan de Elperweg in 1981. Op de foto districtshoofd Schol, boswachter Coers en boswachter en beheerder van kampeerterrein Het Uteringskamp Smit.


Informatieschuur van staatsbosbeheer aan de Elperweg in 1981.
Op de foto districtshoofd Schol, boswachter Coers en boswachter en beheerder van kampeerterrein Het Uteringskamp Smit.

 

Boswal Halkenbroeken.


Boswal Halkenbroeken.

 

Het Grolloërdiepje aan de Elperweg.


Het Grolloërdiepje aan de Elperweg.

 

Jeneverbessen bij De Moere.


Jeneverbessen bij De Moere.

 

Deze ansichtkaart werd uitgegeven door winkelier Jan Stevens.


Deze ansichtkaart werd uitgegeven door winkelier Jan Stevens.

 

Het tweede Dillingsveen.


Het tweede Dillingsveen.

 

Dierlijk- en landschappelijk schoon tussen Grolloo en Amen. Op de achtergrond de Kwabbe.


Dierlijk- en landschappelijk schoon tussen Grolloo en Amen. Op de achtergrond de Kwabbe.

 

Het zogenaamde kerkepad achter de boerderijen van de Amerweg.


Het zogenaamde kerkepad achter de boerderijen van de Amerweg.

 

Het Grolloërholt met de stenen, genaamd Mallejan.


Het Grolloërholt met de stenen, genaamd Mallejan.

 

Schapen in de wei met op de achtergrond een gedeelte van Grolloo.


Schapen in de wei met op de achtergrond een gedeelte van Grolloo.