Toegankelijkheid

Inbreng

Zonder inbreng van diverse mensen zouden we nooit zoveel informatie kunnen tonen. Dankzij o.a. de hieronder genoemde mensen - want het zijn er veel meer geweest, maar in de loop der jaren is niet alles bijgehouden - is Old Grol tot wat het nu is. Super bedankt allemaal namens heel veel bezoekers.

De namen die hieronder zijn genoemd, staan in willekeurige volgorde. We waarderen elke inbreng, hoe klein of groot ook. Samen zorgen we voor een kennisbank waar het gaat om de geschiedenis van het dorp waar we trots op zijn!

Ook iets inbrengen? Neem dan contact op via het contactformulier.

 

Henk Meems en Gesinus Lunsing

Waar ik bij veel inbrengers kan benoemen wat zij o.a. hebben ingebracht, is dit voor deze beide personen vrijwel niet te doen. Waar het gaat om de bewonersgeschiedenis, moet ik voornamelijk bij Henk zijn, maar ik heb ook jaren met Gesinus gewerkt aan het verhaal over een dorpssmid in verzet. Nu noem ik er een paar, maar op heel veel terreinen kan ik hun hulp inzetten. 

Bertus

Verhalenschrijvers

We hebben ten aanzien van het onderdeel "oorlog" kunnen lezen over de verhalen van Jan Arends, Arie Notmeijer, Bé van der Wal en Gerrit van Lochem. We willen deze hier met name noemen. omdat deze verhalen een persoonlijke indruk weergeven van het geen zij beleeft hebben. Het komt op deze wijze dichterbij en het is zoveel meer dan het weergeven van een rijtje feiten. We zijn hier heel blij mee.

 

 

Albert Lammers

Een van de speurders die mij helpen de website oldgrol.nl te vullen is Albert Lammers. Hij vertelt iets over zich zelf in onderstaande mail. Albert is jaren geleden uit Grolloo vertrokken en ik heb hem daarna ook ik niet terug gezien, maar dat neemt niet weg dat ik nu meer met hem communiceer dan voorheen. Hij is enkele jaren jonger en zat volgens mij bij mijn zus in de klas op de lagere school. Tegenwoordig mailen we dus. Hij is zeer geïnteresseerd in de bewonersgeschiedenis van Grolloo en gebruikt daarvoor alle mogelijke middelen. Deze middelen moeten dan wel voornamelijk online te bereiken zijn, want Albert zit - wat je noemt - op de grote vaart. Dit betekent meteen dat hij zo eens in het half jaar goed bereikbaar is en de mogelijkheid heeft an het internet gebruik te maken. Vanaf het schip gaat het, maar schijnt bijzonder traag te gaan. Albert is dus een van de speurders, want naast hem zijn o.a. ook Gesinus Lunsing en Henk Meems actief betrokken bij de website. Via mij communiceren de heren ook met elkaar en samen proberen we antwoorden te vinden op vragen, maar dit brengt ook weer nieuwe vragen voort. Als beheerder en redacteur van de website ben ik natuurlijk erg blij met de bijdrage van de heren. Albert speelt hierin zeker een grote rol en daar ben ik hem dankbaar voor. Hieronder dus een persoonlijk mail, waarin hij iets vertelt over zijn relatief korte verblijf in Grolloo en zijn betrokkenheid bij ons dorp.

  • in 2014 informatie toegevoegd aan Kijk op Grolloo, Dorsgezichten en gebouwen in het deel Oostereind.
  • in 2015 heb ik informatie verwerkt over zijn grootvader Jan Langejans Sijbring in het artikel "NSB-stempel", te vinden onder het menu "De Oorlog".

Hennie Fluks

Hennie Fluks was jarenlang gymleraar bij SGO in Grolloo. Onder zijn leiding werden elk jaar twee gymuitvoeringen gegeven. Twee, omdat het aantal bezoekers niet in een keer in de zaal paste. De huidige sportzaal was er in die tijd nog niet. Het ging er zeer gediciplineerd aan toe. Strak in het gelid. Veel werk werd altijd verzet door de aankledingscommissie, de toestelcommissie en met veel aandacht voor licht en geluid. Al stelde dat laatste vergeleken met de huidige techniek niet veel voor, het publiek kon het allemaal wel waarderen.

Hennie woont in Schoonoord. Hier zet hij zich op vele manieren in voor de samenleving. Hij is (mede-)schrijver van boeken over de historie van zijn dorp.

De foto's zijn gescand vanaf dia's. De kwaliteit is hier en daar iets minder, waarschijnlijk dat de tijd ook hier zijn invloed heeft. Van de bijna 300 foto's zijn een tiental niet meer geschikt voor publicatie. Onder de foto's een serie over het school- en volksfeest van 1978 en een uitvoering van 1979. Vermoedelijk zijn en de serie over de gymuitvoering foto's van meerdere jaren verzameld.

De foto's zijn in terug te vinden in het fotoalbum. Foto's van Hennie vind je in de mappen van School en SGO. (School- en volksfeest 1978; en dan SGO in de periode 1978-1980, Gekostumeerd voetbal; Groepsfoto's SGO;  SGO Gymrepetitie de Generale; SGO Gymuitvoering; SGO Sportdag; SGO Sportdag Gieten; SGO Voetbal; en de Trimbaan die destijds op het oude sportveld - nu parkeerplaats van de Berenkuil aan de Vredenheimseweg- te vinden was.

 

Rennie Oldejans-Wolf

Tijdens de inloop, welke georganiseerd is bij de activiteit Kunst en Vliegwerk, 24 en 25 oktober 2015 in het kader van het Grolloo is Zo!-jaar, bracht Rennie vele foto's in. Aanleiding was het feit dat we al eens gesproken hadden over de boeken van Grolloo en dat daar eigenlijk geen foto's stonden van de periode dat de eerste aardgasleiding langs Grolloo werd aangelegd. Hiermee bedoelen we de grote transportleidingen. eerst aan de westzijde van Grolloo ter hoogte van Vredenheim, richting Halkenbroeken en later aan de oostzijde, langs het Anderse diepje.

Haar foto's en haar verhaal is te vinden in het artikel Aardgas langs Grolloo.

 

Henny Beijering

Tijdens de inloop, welke georganiseerd is bij de activiteit Kunst en Vliegwerk, 24 en 25 oktober 2015 in het kader van het Grolloo is Zo!-jaar, bracht Henny een aantal foto's in. Zij vertelde dat een aantal foto's zijn genomen tijdens de overdracht van een paard. Haar ouders, Lens Beijering Hzn en Albertje (Appie) Beuving, hadden een paard gewonnen. Waarmee is op dit moment nog onduidelijk, maar er moet toch nog iemand zijn die zich dat kan heugen. We zullen zien. Deze foto's zijn opgenomen in het album "Landbouw".

Dat Lens Beijering sportief was, is bij veel mensen bekend. Hij deed ook mee met de volksdansgroep. In het album "Verenigingen" zien we foto's, genomen op het toenmalige schoolplein. en moeder Appie zien we tevens op een foto van een bijeenkomst van vermoedelijk de plattelandsvrouwen. Waarschijnlijk in café Hofsteenge, maar het kan in die tijd ook bij café De Weme zijn geweest.

Uit het sportblad van januari 2014 komt het volgende interview met Lens.Het is hier geplaatst vanwege het plotseling overlijden van Lens op 5 januari 2014.

2014 Interview Lens Beijering2a

Roelof de Weerd

Roelof schoolfoto 1952Roelof schrijft al jaren mailtjes met alllerlei wetenswaardigheden over zijn tijd in Grolloo. Vele foto's heeft hij aangeleverd en altijd weet hij weer ander materiaal op te duiken. Vanuit Old Grol zijn we natuurlijk blij met deze bijdragen.

Links zien we Roelof op een schoolfoto uit 1952. Waarschijnlijk had de fotograaf het vliegtuigje meegenomen om zo zijn handel te verkopen, maar zeker is dit niet.

Rechts ligt Roelof nog op kop bij een fietsrace. Roelof schreef het volgende:

 

Het wielrennen , dit was bij een bromfietsrace en in de pauze mocht je met een aangepaste fiets rondjes racen.
Wie won kreeg een tientje de man achter mij was Jans Hartlief en daar achter Henk Polman .
Ik heb niet gewonnen want mijn ketting liep er steeds af Jans kreeg de prijs. Ik werd derde .

Dag Bertus

Ik zag op de site van old grol een foto van oergraven 1920 .
Maar in de jaren 50 toen we in Grollo woonden , waren ze ook aan het oergraven .
Bij de Scholbos , de weilanden waar we de koeien hadden lopen , langs de Drentse A .
We gingen als jeugd daar ook wel heen om met die lorries te rijden ,met een klein locje er voor .
De loc wilde niet starten , vermoedelijk was brandstof afgesloten .

Een groet Roelof de Weerd

 

Geen zang klinkt zoo schoon en geen toon wordt gehoord,
Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort;
Geen lied klinkt zoo krachtvol, zoo innig gemeend,
Als 't lied van gymnasten als broeders vereend.
Dan worden eendracht en vriendschap gestaald, (bis.)
Dan wordt die juichtoon vol geestdrift herhaald, (bis.)
En daverend rolt dan langs velden en vloed: (bis.)
Het Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed! (bis.)

Dan drukken we elkander als broeders de hand;
Dan is er geen sprake van rang of van stand;
Van ouden of jongen, van armen of rijk,
In 't kleed van den turner zijn we allen gelijk:
Eén in ons streven en één in gedacht, (bis.)
Eén in ons doelwit: ‘door oefening kracht!’ (bis.)
Ook één in de leuze en één in den groet, (bis.)
Bij 't Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed! (bis.)

Op, broeders, dan tegen vooroordeel ten strijd;
Ons onvermoeid pogen is zege bereid
De tijd toch zal komen, dat ieder begrijpt:
‘De geest in het krachtige lichaam slechts rijpt’
Dan als de duisternis wijkt voor het licht, (bis.)
Lauwheid voor moed en ontwikkeling zwicht, (bis.)
Dan davert als juichtoon vol vuur en vol gloed, (bis.)
Ons Vrank en ons Vrij en ons Vroom en ons Vroed! (bis.)

Met moed en volharding dan voort op het pad,
Dat voor ons zoo menige strijder betrad;
Wat wijke of wank'le, de turner staat pal,
In 't hart overtuigd, dat hij stand houden zal;
Voor geen vooroordeel of domheid beducht, (bis.)
Heft hij zijn vaandel tot hoog in de lucht, (bis.)
En kondigt den volken als heilboô en groet: (bis.)
Zijn Vrank en zijn Vrij en zijn Vroom en zijn Vroed! (bis.)

H.A. Woelders.

 


Hennie Stokker-Stadman

Op 19 november 2012 verzörgde Hennie Stokker-Stadman oet Exloo een Drentse aovend veur Welzijn Ouderen Grolloo e.o. Zij dreug under andere het volgende gedicht veur.

"Grol"

Het kleine esdörpie Grol
lig tussen Scheloo en Rol
Het volk is der niet stug
daor boven op de Rolderrug

Ze bent met een bult plezier
drok doende met allerlei vertier
Zo ok de vereniging "Volksvermaoken"
daor wilt 't volle geem bij anhaoken

Je kunt is lekker oet je dak
of met mekaor gezellig op pad
Bedenk 't met een kaander maor
de verening kregt 't wel veurmekaor

Sport, muziek of vrije tied
daor kuj ok je energie in kwiet
Het dörp is dan wel klein van omvang
maor groots veur 't menselijk belang

Dörpelingen wilt mekaor kennen
allen niet tiedens het stemmen
Dan moet zulfs alle Geesie's antonen
wie ze echt bent en waor as ze wonen

Vrijwillegers verzet een bult wark
jao, in Grol is men saomen stark
Der word van alles oet stee zet
jong en old doet der spontaon an met

 

Dingen veur activiteiten opbouwen
gezaomelijk veur de feesten an 't sjouwen
En het mooiste van alles is dan
dat elk der oeteindelijk van genieten kan

In Grol heerst nog een groot verlangen
het volk wil der zo geern blieven hangen
Dit speult bij heul wat dörpsgenoten
maor de bouwerij wil nog niet goed lopen

Jongern wilt der gezinnegies stichten
en oldern wilt een anleunhoezie inrichten
Nou maor met mekaor hopen
dat 't ooit naor wens zal verlopen

De school zal der stark naor verlangen
en 't dörpshoes zal ok vast de vlag oethangen
De bevolking is dan vast heul opgewekt
as ze de eerste muren van de hoezen optrekt

Boven op de Rolderrug kuj goed leven
je kunt der mekaor nog naoberhulp geven
Ok al woont der niet zoveul volk as in Rol
ze bent der wel knap "Springlevend" in Grol.

Hennie Stokker-Stadman
Exloo

 

 

 

Henk Enting/Egbert Meijers

 

Een bericht van Henk Enting op maandag 23 september 2013 met de mededeling dat hij via Facebook aan een foto van de familie Meijers was gekomen en deze zou leuk zijn voor Old Grol. Het ging over bijgaande foto die terug is te vinden in het artikel "Landbouw uit het boek Kijk op Grolloo":

Reactie van Egbert Meijers: De foto is gemaakt ten westen van Grolloo, op het land aan de Amerweg. Rechts de familie Meijers, mijn vader Tieme, zus Aaltje, opa Egbert Meijers sr. moeder Riek en ik. Links oom Jan en tante Margie Geerlig met hun kinderen.

Hillie Enting-Hadders

 

In augustus 2015, enkele weken voordat Hillie is overleden, gaf zij deze foto's. "Anders gebeurt er toch niets mee en misschien heb jij er wat aan." De foto's zijn toegevoegd aan het archief. Oldgrol zorgt ervoor dat iedereen de foto's kan zien in dit digitale archief.

De foto's betreffen muziekvereniging Crescendo en zijn te vinden in het album "Verenigingen".

 

 

Eelko Moolenaar

 

Op 20 mei 2023 staat er iemand aan de deur bij Hofakkers 24. Hij stelt zich voor als Eelko Moolenaar en vraagt of hij op het goede adres is waar het gaat om oldgrol.nl. Hij heeft namelijk een aantal fotoalbums betreffende Grolloo uit de jaren 1948 tot ongeveer 1956. Hij zegt de kleinzoon van Ds. Ruytenberg te zijn. Die naam komt in delen van deze website veel voor. Een zeer actieve dominee.

Ik ben niet thuis. Contactgegevens worden uitgewisseld en zo komt het dat op maandag eind van de middag de 22ste mei heel veel foto's worden gescand. Unieke foto's van Grollo van die tijd. De melkfabriek, de Vrijheidsboom en vele, vele meer.

Er zijn nog stapels negatieven, maar daarvoor moet een gelegenheid gezocht worden. Tevens meldt Eelko dat zijn vader ook veel films heeft gemaakt. Deze zijn allemaal over gedragen aan het Groninger Filmarchief. Ik ben zo vrij geweest de films betreffende Grolloo te kopieëren en toe te voegen aan het bestand. (Zie onder "Links" en dan "Films m.b.t. Grolloo")

Bertus Reinders, mei 2023

Tieme en Lientje Reinders

 

Ik mag mijn vader en moeder niet vergeten. Mijn vader is in 2011 overleden, maar ook hij was altijd bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis. En van moeder heb ik veel documentatie gekregen. Deze documenten zetten mij op een spoor. Veldnamen, melkfabriek, ontginning, eigenlijk de bron van waaruit Old Grol gegroeid is en dus een bron die absoluut genoemd moet worden.

Bertus Reinders