Toegankelijkheid

Nieuwsbrieven

 

Door middel van nieuwsbrieven willen we onze donateurs op de hoogte houden van alle zaken die er spelen binnen de stichting. We schrijven over de lopende en de komende projecten. We geven verslag van ontwikkelingen en activiteiten. Op deze wijze hopen wij dat we onze donateurs goed kunnen betrekken bij de stichting. Een stichting die mede dankzij de steun van die donateurs de geschiedenis van het dorp en haar omgeving dichterbij kan brengen.