Toegankelijkheid

Zuivelgeschiedenis Grolloo

 

In de maalderij van de fabriek aan de Schoonloƫrstraat konden we de volgende teksten lezen:

 

Boeren, boeren wees toch wijzer
Stuur mij koren, maar geen ijzer
Stuur mij dan een andere keer
Koren! maar geen ijzer weer.

 

"Door 's-Heeren hulp, kracht en arbeid
wordt hier het graan tot meel bereid".

 

Een gemengd bedrijf is eeuwen lang gebruikelijk geweest. Met de akkerbouw op de essen en de veeteelt op de madelanden, de lage gebieden rond de beekjes in de omgeving. Op de bedrijven werden van de melk de diverse producten gemaakt. Handiger was het om dit gezamenlijk te doen.

Onder het kopje Zuivelgeschiedenis in Grolloo vinden we de opkomst van de melkfabrieken, maar ook de uiteindelijke afbraak. Alles wat enigzins met de zuivel heeft te maken, met betrekking op het dorp Grolloo en omgeving, proberen we hier te verzamelen. Nieuw informatie is altijd welkom!

 

18941120-krant-Staatscourant-oprichting VZOD-samengesteld

18941120-krant-Staatscourant-oprichting VZOD-samengesteld

 

 18990307 krant Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en veeteelt directeur zuivelfabriek

18990307 krant Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en veeteelt directeur zuivelfabriek

 

18990719 krant Emmer courant directeur Geerts zuivelfabriek

18990719 krant Emmer courant directeur Geerts zuivelfabriek

 

19041029 krant Staatscourant cooperatieve roomboterfabriek

19041029 krant Staatscourant cooperatieve roomboterfabriek

 

19041030 krant NvhN akten roomboterfabriek

19041030 krant NvhN akten roomboterfabriek

 

19080311 krant PDAC direct Borgman van Grolloo naar Garmerwolde

19080311 krant PDAC direct Borgman van Grolloo naar Garmerwolde

 

19150621 krant PDAC Stoomdorschvereeniging

19150621 krant PDAC Stoomdorschvereeniging

 

19290531 krant PDAC zuivel alv reinders controle comm

19290531 krant PDAC zuivel alv reinders controle comm

 

19300305 krant PDAC ontslag molenaar Luinge

19300305 krant PDAC ontslag molenaar Luinge

 

19300701 krant Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en handel orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten jaarverslag zuivel

19300701 krant Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en handel orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten jaarverslag zuivel

 

19400504 krant PDAC jaarverg controlevereniging

19400504 krant PDAC jaarverg controlevereniging

 

19400607 krant PDAC zuivelfabrieken eereprijs

19400607 krant PDAC zuivelfabrieken eereprijs

 

19400619 krant PDAC dorschvereeniging

19400619 krant PDAC dorschvereeniging

 

19400628 krant PDAC jaarverg.zuivelfabriek

19400628 krant PDAC jaarverg.zuivelfabriek

 

19400701 krant Agrarisch nieuwsblad zuivel

19400701 krant Agrarisch nieuwsblad zuivel

 

 

19440421 krant DrentschDagblad machinist H Kuik Ruinen

19440421 krant DrentschDagblad machinist H Kuik Ruinen

 

19500918 krant PDAC jaarverg controlevereniging

19500918 krant PDAC jaarverg controlevereniging