Toegankelijkheid

Boeren in beweging

 

Opgenomen in februari 2024 naar aanleiding van aantekeningen, welke ooit eens door Henk Meems zijn aangeleverd.

 

Henk Meems gaf op 13 februari een lezing voor Dorpsbelangen Grolloo e.o.

Hij noemde de lezing Boeren in beweging.

 

Zie ook: Bevolking Grolloo 1742-1827

 

Hoofdgeldregister 1420

Grolloo Clawes Coters
Hughe Wordingh
Ter Porten
Geert Oestebryng
Tide Wilkyng
Gert Hugesongh
Jan Egberts
Hillebrant van Halen
Jan Westebryng
Wolter Campinghus
Schoonloe Reyneken Schonlo
Rolof Cleynke
Amen Egbert Coytes
Hinrie to Echthaer (Ekehaar)
Rolof Steging
 
 
Aantallen 1420 uit hoofdgeld
1650 gewaardeelde erven
1807 eerdere lezing
1420 1650 1807
Schoonloo 2 6 8
Grolloo 10 16 30
Amen Ekehaar 3 4 4
Nijlande 5 10 11
Rolde 4 38 72
Balloo 9 15 26

 

 

Aantal huishoudens in Grolloo
1672 1693 1742 1754 1764 1774 1784 1794 1804 
17 21 24 30 30 31 28 35 39

 

 

deel Grolloo 1832deel Grolloo 1832

 Drentsche en Asser courant 4 - 6 - 1907.
Landbouwwintercursussen in Drenthe.
De resultaten van de landbouwcursussen in den afgeloopen winter geven ons aanleiding tot het samenstellen van onderstaand tabelletje:

 

 

Aantal leerlingen:
Plaats: Namen der onderwijzers: <20jr >20jr Totaal
Borger W. Emmens Grolloo J. Veenstra Gasselte - 13 13
Vledder H. Stienstra Fred.oord ; D. Cupery Vledder 6 6 12
N.-Buinen J. de Weerd Drouwenermond 12 5 17
Vries W. v.d. Windt en H.l. Meertens Assen 11 1 12
Roden H. Hofkamp Roderwolde 5 1 6
Smilde HJ. Meertens Assen 10 9 19
Ruinerwold IJ.Loopstra Meppel (wegens ziekte nog niet geëindigd) - - 17(?)
Gieterveen H. Beukema N-Buinen; G.Soegies Gieterveen ? ? 24
Eelde L. Deenen Bunne 11 11 22
Wijster F.K. Was Assen 12 7 19
Wilh.m. oord H. Stienstra Fred.oord ; D. Cupery Vledder 4 11 15
Schoonoord K. Bijl Elp 6 13 19
Totaal 195
Gemiddeld 16

 

Behalve de genoemde landbouwwintercursussen werden door den heer J.K. Westenbrink te Assen een tiental landbouwlessen in bemestingsleer gegeven aan de (milsoiens) in de kazerne, evenals in den winter 1905, 1906 . Bovendien werd in Assen een tuinbouwcursus gehouden (leider de heer Evenhuis te Groningen).
Dat het lager Landbouwonderwijs in Drenthe vasten voet heeft gekregen, bewijst het volgende staatje, waarvoor de gegevens zijn ontleend aan "het verslag over het landbouwonderwijs". (no. I van de publicaties van de landbouw 1907)

Aantal landbouwwintercursussen in Drenthe in:

seizoen niet aan het einde leerlingen gemiddeld
1895-1896 3 50 16
1896- 1897 3 29 10
1897 -1898 4 73 18
1898- ]899 6 86 14
1899-1900 6 112 19
1900-1901 8 148 18
1901-1902 7 120 17
1902-1903 7 120 17
1903-1904 9 110 12
1904-1905 11 158 14
1905-1906 11 163 15
1906-1907 12 195 16
In Drenthe gemiddeld per cursus 15½
tot 1906/07 in Nederland gemiddeld per cursus 12

 

Het getal cursussen zou grooter zijn, wanneer er in de verschillende deelen der provincie slechts meer onderwijzers met de Lagere Landbouwacte beschikbaar waren.
De gemeentebesturen zouden daartoe ongetwijfeld zeer kunnen medewerken, wanneer ook voor het bezit der bedoelde acte eene verhoging van het salaris werd toegekend .
Behalve bovengenoemde cursussen werden in 1906/1907 met Rijkssubsidie op initiatief van het Drentsch Landbouwgenoodschap nog door heeren Rijksveeartsen cursussen gehouden in paarden - en runderkennis te Gieterveen, Dalen, Buinen, Ruinerwold, Zweeloo, N- Amsterdam, Beilen, Assen en Borger met resp. 24, 14, 13,23, 16, 16, 18, 10 en 16 deelnemers.