Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 oktober 2021

Naamlijst telefoondienst 1939

 

In Grolloo waren in 1939  slechts 6 huishoudens per telefoon bereikbaar. En op de lijst staat 1 nummer te Schoonloo. Het postagentschap was gevestigd in de boerderij van Hendriks aan de Hoofdstraat 30.

 

naamlijst telefoondienst 1939

 

GROLLO.Diensturen: Werkd.: 8—13, 14—16, 17½—19½, Z. en Fd.: Geen dienst.

Na. de automatiseering doorloopend bereikbaar.

Met ingang van een nader te bepalen datum automatsich bereikbaar uit de telefoondistricten BEILEN en ZWOLLE.

GROLLO K 5525 (Telefoondistrict Beilen).

 

Hendriks, H. Tel.st. 200
Jansen, G. Schoonloo § ▲ 231
Lesschen, R. Contr. N.A.K., Hoofdstr. 8 217
Luinge, J. Bakker en winkelier 227
Moer, L. v. d. Huize de Moere 215
Mouton v. Rossem, Mevr. Wed. Dr. I. M. C. de Berenkuil • 224
Post-, Telegraaf en Telefoondienst Telefoonstation 200
Ratering, H. Caféhouder § 226
Staatsboschbeheer Boschwachterij, Schoonlo 213 — Boschwachterij, Grollo 221.
Zuivelfabr. Coöp. 212

 
 

GROLLOO 1946.

In 1946 is het aantal licht toegenomen. Ook het aantal telefoons in Schoonloo is gegroeid. We zien ook het Meindersveen en internaat Papenvoort op de lijst verschijnen.

 

221 Brandweer.
226 Hofsteenge, H. Café.
231 Jansen, G. Schoonloo.
207 Klaassens, T. Café, Schoonloo.
229 Kroeze, Gebr. Smed, rijw.h, el. install. en radioh, Hoofdstr. 14.
217 Lesschen, R. Contr. N.A.K
227 Lulnge, J. Bakker en winkeL
235 Lunsing, Js. Bakk, levensmidd.bedr, Hoofdstr. 23.
203 Meenken, H. Pluimveebedr., Hoofdstr. 4.
225 Meinderveen, N.V. Rolderw.
232 Papenvoort Jeugdwerkkamp te Rolde.
204 Politie, Rijks Post Groiloo (Groep Westerbork), Amerw. 101.
200 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Kantoor.
204 Relnders, H. Smed, rijw, autoverh., Amerw. 1.
213 Staatsboschbeheer Boschwaohterij, Schoonloo,
221 Bosohwachterij, Orolloo.
224 Servatius, Mr. N. G. Pool. 15. (Pol 15 - red)
212 Zulvelfabr. Coöp.