Toegankelijkheid

 

Keet Mensing

 

Het begon met een krantenknipsel. Een foto in de krant van een keet, zoals deze heeft gestaan bij de toenmalige zandafgraving achter de Berenkuil. Via een vraag van Janice over de vader van haar moeder, komen we bij de speurtocht van Evert naar het verblijf van de familie Mensing in Grolloo. Vanaf 2006 tot heden (december 2021) is het verhaal steeds gegroeid. Voor de verschillende paragraven klikt u op de links.

 

Het verhaal over de Keet Mensing heeft geleid tot vragen vanuit de familie Mensing. En deze vragen hebben een ware speurtocht opgeleverd, waarbij kan worden opgemerkt dat van de gevonden informatie een film kan worden gemaakt. Dramatische gebeurtenissen maken dat een gezin, een familie, maar ook de individu, sterk wordt. Misschien uit nood geboren, maar in ieder geval kracht vinden en strijdbaar zijn, om zo het geluk te vinden.

Het is nu novemebr 2021. In 2014 ben ik met het verhaal over de keet begonnen. Ik had in 2007 al vragen gehad over de familie Mensing. Door de jaren heen kwam de familie Mensing zo nu en dan voorbij in het mailverkeer. Eind 2021 komt alles in een stroomversnelling en worden de mailtjes nog eens onder de loep genomen, verhalen op een rij gezet.

Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdragen. Met name Gesinus Lunsing en Henk Meems uit Grolloo en Evert Brink uit Assen. Het verhaal van Janice Heininga uit Gieterveen is aanvullend, maar delen uit dit verhaal hebben zeker betrekking op de geschiedenis van de familie Mensing tijdens hun verblijf in Grolloo.

Het hoe en waarom van de keet is op dit moment nog niet helemaal helder. Het lijkt ons goed mogelijk dat de inmiddels aangedragen informatie niet geschikt wordt geacht voor publicatie.

Bertus Reinders, november 2021

 

Keet-Mensing-Boermarke

In het verhaal over Vredenheim moet de keet van Mensing niet vergeten worden. Deze keet stond in of bij de zandafgraving achter De Berenkuil. Deze zandafgraving was van de Boermarke. Op dit moment is het onderdeel van het campeerterrein van De Berenkuil. Bij het speuren naar het hoe en waarom vallen de puzzelstukjes langzaam maar zeker op hun plaats. De familie Mensing kwam hier te wonen, nadat ze in een boerderij op Vredenheim hadden gewoond. (Klik hier voor de kaart van Vredenheim. De boerderij staat aan de Kranekampen 1.)  Dat verblijf was in verband met de gedwongen verkoop van hun boerderij in Grolloo in 1929. Nadat we eerst dachten dat men was verhuist in verband met de grote brand, bleek na onderzoek in 2021 dat het hele verhaal toch iets anders in elkaar steekt. Verderop in dit artikel leest u hetgeen we tot nu toe hebben gevonden over de familie Mensing.

Klik hier voor de beschrijving van de grote brand in 1922. Een korte beschrijving: De dorpsschool was een minuut of tien uit, toen angstige kreten en geroep van brand, de men­schen uit hun huizen deed snellen. De klok beierde angstig. Er was brand uitgebroken in de schuur van den landbouwer Mensing. Man en vrouw waren naar den akker, het kleinste kind van ruim een jaar lag te bed. Gelukkig kwam de vrouw van de kleermaker Leever op de ge­dachte, dat er een kind in het huis kon zijn. Haar man snelde naar het brandende perceel en wist nog juist bijtijds door het inslaan van een raam de kleine te redden. De schuur stond toen reeds in lichter laaie. Van alle kanten snelden menschen toe, doch men stond machteloos tegen de vuurzee, die om zich heen greep met woeste kracht.

De foto komt van een krantenknipsel (in bezit van mevrouw C.G.J. Reinders-Harms).