Toegankelijkheid

vlag Duitslandvlag GB

 

 

De openbare lagere school in Grolloo

 

Woord van de schrijver

Hoe lang er al een school in Grolloo aanwezig is, heb ik niet kunnen ontdekken. In ieder geval al voor 1828. Om echt iets terug te vinden valt niet mee. De school en alles wat hiermee te maken heeft, probeer ik hier weer te geven.

Het spreekt voor zich dat alle verdere informatie zeer welkom is. Hebt u meer informatie, schroom dan niet en neem contact op door middel van het contactformulier. Bij voorbaat dank!

Bertus Reinders

 

De eerste school heeft gestaan in de buurt van Voorstreek 5. Later is hier de eerste melkfabriek gebouwd. Volgens onderstaand bericht is in oktober 1848 besloten een nieuwe school te bouwen. Deze school werd gebouwd aan het Hoofdstraat, tegenover de kerk.

Op bijgaande kaart is in het centrum van het dorp het woord "School"te vinden. Dit moet een schooltje geweest zijn met vermoedelijk maar één lokaal. Meer dan deze verwijzing hebben we echter niet kunnen vinden.

 

locatie van de school aan de Voorstreeklocatie van de school aan de Voorstreek

 

In 1917 is de school tot de grond toe afgebrand. De herbouw werd gegund aan de laagste aanbieder, de firma Thurrow uit Assen met een bedrag van f 20.750.

 

School in 1918 nieuwbouw na de brand in 1917School in 1918 nieuwbouw na de brand in 1917

Ook klaagden in dat jaar twee leraren bij de gemeenteraad over het veel te lage salaris. Zij konden er helemaal niet van rondkomen. Volgens enkele raadsleden viel dit echter wel mee. De heren moesten veel huur betalen, maar dat kwam ook omdat ze vee lte hoge eisen stelden. Het kwam zelfs voor dat een leerkracht weigerde bij de boer in dezefde bedstee te slapen. Uiteindelijk kregen de leerkrachten toch hun salarisverhoging.

In 1928 werd besloten tot een uitbreiding met een vierde lokaal. Gelijktijdig werd vastgesteld dat de kerk gebruik mocht maken van een van de lokalen ten behoeve van de catechisatie. Hiervoor moesten ze echter wel aan enkele voorwaarden voldoen. Deze waren:

  1. dat het lokaal onmiddellijk na het gebruik voor rekening van den Kerkeraad moet worden schoongemaakt.;
  2. dat alle beschadigingen aan gebouw en aan meubelen voor rekening van den Kerkeraad moeten worden hersteld;
  3. dat het schoolgebouw niet door rook en of spuwen mag worden verontreinigd;
  4. dat het lokaal wordt aangewezen door het hoofd der school en dat omtrent de dagen en uren waarop het kan worden gebruikt, overleg moet worden gepleegd met het Hoofd der school.

 

De school, kort voor de sluiting. De foto is uit 1986.De school, kort voor de sluiting. De foto is uit 1986.

De school heeft altijd een centrale rol gespeeld in de samenleving van het dorp en de buurtschappen. Van Vredenheim, Papenvoort en Schoonloo kwamen (en komen) de kinderen naar de school.

In 1986 wordt de school gesloten, omdat een verhuizing plaatsvindt naar de nieuwe school aan De Pol. Achter het dorpshuis "Het Markehuis" is een modern schoolgebouw neergezet. De kinderen maakten voor de gymnastieklessen al gebruik van het dorpshuis en de sportvelden. Men heeft nu alle voorzieningen bij elkaar.

De oude school wordt gesloopt. Niet iedereen was hier blij mee, daar men liever had gezien dat het gebouw behouden was gebleven en zou zijn omgebouwd naar woonappartementen.

 

De sloop is begonnenDe sloop is begonnen

 

De nieuwe en huidige school is gebrouw aan De Pol.

 

School "De Drift" aan De Pol in 2023School "De Drift" aan De Pol in 2023