Toegankelijkheid

De Groller predikanten

 

De Hervormde Gemeente Grolloo-Schoonloo is opgericht in 1853. In het verhaal "De eerste predikant" is alles te lezen over dominee Bolt en ook in het boekwerk "Vijftig huizen en een kerk" van dominee Ruijtenberg worden namen tot 1950 genoemd. Hieronder heb ik getracht een opsomming te geven van hetgeen ik ben tegengekomen.

Bronnen:

  • Via Delpher heb ik in diverse kranten en tijdschriften artikelen en advertenties gevonden.
  • Via het internet op sites van of via PKN, dominees.nl en historische sites van andere gemeenschappen is ook veel informatie gehaald.
  • Zoals genoemd is het boekje ""Vijfig huizen en een kerk"" een belangrijke bron geweest, alsmede een inspiratie om zijn werk - zei het in beperktere mate - voort te zetten.

 

lijst met predikanten kerk Grolloo 

 

In bovenstaande tabel zijn nogal wat gaten in de tijd in te vullen. We willen proberen deze zo goed als mogelijk in beeld te krijgen.

Bertus Reinders

22 augustus 2021