Toegankelijkheid

De brand van 6 maart 1917

school 1918

Nadat de school in Grolloo in 1917 was afgebrand, konden de leerlingen in 1918 naar prachtige nieuwe school.

School in Grolloo afgebrand 1917 (Hoofdstraat)

In de openbare lagere school te Grolloo ontstond op 6 maart 1917 een schoorsteenbrand. Aangewakkerd door een felle oostenwind kreeg deze in korte tijd zo'n omvang dat aan blussen niet meer te denken viel. Het gebouw brandde volkomen uit. Gelukkig kon men de belendende percelen, alle met riet gedekt, behouden. De nieuwe bepaling van hogerhand, dat de kachels voortaan in een hoek van het schoollokaal moesten worden geplaatst en de pijpen niet meer in de lengte door het lokaal mochten lopen werd, mede gezien de strenge winter, door de krant als hoofdschuldige aangemerkt. Tot de ingebruikname van de nieuwe school op 15 april 1918 bezochten de leerlingen van het 7e en 8e Ieerjaar de school te Rolde, terwijl de andere ca. 90 leerlingen onderwijs kregen in twee kamers van de pastorie van de Hervormde Gemeente.

 

Het enige krantenartikel dat te vinden was over de brand zelf, ziet u hieronder:

Nieuwsblad van het Noorden, 7 maart 1917

19170307-krant-NvhN-school-brand

 

Met nog wat nieuws over de bouwperikelen:

Nieuwsblad van het Noorden, 13 april 1917

19170413-krant-NvhN-school

 

Algemeen Handelsblad, 9 september 1917

 

19170709-krant-Algemeen-handelsblad-school