Toegankelijkheid

Plattegronden vm gem. Rolde ca. 1880 nav herziening grondbelasting

 

Bron: Mail van Gesinus Lunsing op 5 april 2021

 

Omstreeks 1880 is de Grondbelasting gewijzigd. Aangezien het kadaster een grote rol speelt bij de vaststelling van genoemde belasting zijn ook de bestanden van het kadaster 1832 gewijzigd, zoals bv. de kadastrale leggers en de sectienrs. Wat het laatste betreft: de secties C en E in de boermarke van Grolloo werden M en O. De scheidslijn is de Hoofdstraat. Alle percelen ten Oosten hiervan hebben de letter M en de percelen ten Westen van de Hoofdstraat hebben de letter O.

Elke Onroerend Goed-eigenaar heeft een zgn leggerartikel, waarop al zijn eigendommen staan.
Omstreeks 1880 zijn ook 79 plattegronden gemaakt, die samen de gehele oppervlakte van de vm gemeente Rolde beslaan.
Deze plattegronden zijn te vinden op de site van het ""Drents Archief.

In de Groller plattegronden zit steeds de letters O en/of M. Van laatstgenoemde plattegronden heb ik een dokumentje gemaakt, waarbij ik probeer de plaatselijke situatie een beetje nauwkeurig te omschrijven.
Wanneer het om de kern van een dorp gaat, heb ik het dorp met hoofdletters geschreven. Zo is plattegrond nr. 193.46 de kern van het dorp Grolloo.

Niet alle eigenaren wonen in Grolloo, maar het aantal buiteneigenaren is in Grolloo relatief klein.

 

Uit: Drents archief, toegang 0179, inv.nrs 193.1 t/m 193.79


193.1 Hele vm Gemeente Rolde met soms veldnamen
193.2 Looner diepie Assen-Balloërveld
193.3 Assen-Anlo t.h.v. Balloërveld
193.4 Looner diepie Assen-Anlo.
193.5 weg Rolde-Zuidlaren
193.6 weg Balloo-Loon
193.7 weg Rolde-Zuidlaren
193.8 Looner diepie
193.9 Mooie kaart omg.Balloo; Balloo-Loon; hunnebed Balloo
193.10 Weg Rolde-Zuidlaren
193.11 ""De Aanleg"" en ten noorden daarvan
193.12 Het DORP BALLOO. Balloër Kuil, Kamps, enz.
193.13 Weg Rolde Gieten tot het Anderense diepie
193.14 Het DORP DEURZE + snelweg Deurze-Grolloo
193.15 Bij Deurze; Hellen Kamp; ook Joodse begraafplaats
193.16 Het DORP ROLDE; 2 molens, geen kerk?
193.17 De Hoornse Bulten; Dongelte; De Ziel
193.18 Samenkomst Anreeper en Amer diepie;
193.19 NIJLANDE; weg Deurze-Nijlande
193.20 Ten zuiden Rolde. Nog geen bebouwing
193.21 Omgeving Rolde: oa Kostersland, Dongelsveen
193.22 Idem Zondagsbroek, Oostermoersche made
193.23 Deurzer Broek en Broek aan een recht diepie
193.24 Amer diepie, De Hemmen, Deurzer Broek
193.25 DORP ELDERSLOO,Weg Amen- Rolde, Klaas Steen,
193.26 Weg Rolde-Grolloo. Boerderij op Nooitgedacht?
193.27 Alleen maar veld weerszijden Rolde-Borger
193.28 ' Oosterm.maden en beneden de Mienhaar met sect. M
193.29 GEELBROEK. 1 boerderij. 't Broek, Deurzer Broek.
193.30 Eleveld en Ekehaar(oa school) ruimsloot, Smalbroeken.
193.31 Amervoorde e.o. Kievietsmade, de Holten, Nijlander Broek
193.32 Het Rolder en Groller veld, links en rechts van de weg
193.33 Veld Rolde-Grolloo.'t Veen op't Hoge veld in BM Grolloo
193.34 Hogeveld Grolloo
193.35 GEELBROEK 3 boerderijen rechts en 1 links. Oa Bloemendaal
193.36 Eekehaarder esch en veel veldnamen, oa smalbroeken
193.37 AMEN, 't diepie, Boeskollen, Kievitsmade, Achter 't Hout
193.38 De Holten. (helemaal Boermarke Rolde?)
193.39 Groller esch t.n.v. het dorp. Mooi,veel sectienrs.
193.40 Weg Rolde-Borger. Papenv. diepie.
193.41 Grollerveld op de grens met Borger
193.42 Eekehaarder veld. Bosstuk
193.43 Amerweg van Rolde naar Beilen. Bij Amen, de Wiesink
193.44 Amerdiepje bij Amen. Soers Broek, Broekies Brugge. Boesk.
193.45 Binnenveld. Angelsche landen.Kiemeren. Huizen in Grolloo
193.46 GROLLOO, zonder Katveld. Met de essen en veel sect.nrs
193.47 Groller koelanden, De Broeken. zuidelijk weg naar Papenv.
193.48 Meindertsveen (2x)
193.49 Ekehaarder es tegen de grens met Beilen.
193.50 Amen, zuidelijk van het dorp. Achterste es.
193.51 Amen(P) en Grolloo(O). samenkomst Groller en Amerdiepie
193.52 Groller Heetlagen en Angelsche landen
193.53 Grolloo M en O, mooie kaart. sectienrs. o.a. in de Westhoek
193.54 Grolloo, richting Schoonl, koelanden. grenzend aan Borger
193,55 Het Amerveld, grenzend aan Beilen
193.56 Grolloo, Halkenbroeken tot Rietwesten
193.57 Groll. veld met weg Gr- Elp. In 't zuiden Halkenveen
193.58 Grolloo oa Westerhoek, Houtmaden, weg Gr.-Schoonloo
193.59 Grollo en Schoonloo in 't zuid-oosten van de gemeente o.a.Dutsch Hoorns en Warmen Bosch en Gr. Strengen
193.60 Halkenbroeken en het Halkenveen
193.61 Halkenveen
193.62 Veld Grolloo en Schoonloo t.w.v. weg Gr. Sch.
193.63 DORP SCHOONLOO + es + Muntenzand
193.64 Schoonloo, klein gebied gr. aan Borger
193.65 Schoonloo, weg naar Elp. Lange Veen en de Hullen
193.66 DORP SCHOONLOO en omgeving
193.67 Stukje Schoonloërveld, grenzend aan Borger
193.68 Schoonloo, Zwarte Water, de Hullen
193.69 Veld, aan weerszijden weg Grolloo-Schoonloo
193.70 Schoonloërveld, grenzend aan Borger
193.71 Idem, grenzend aan Westerbork
193.72 Veld ten weerszijden weg Schoonloo-Schoonoord
193.73 Veld ten zuiden van Schoonloo, grenzend aan Borger
193.74 Schoonloërveld, grenzend aan Westerbork
193.75 Idem
193.76 Idem, grenzend aan Borger
193.77 idem, grenzend aan Westerbork
193.78 idem.grenzend aan Borger en W'bork (6 boermarkenpunt?)
193.79 DORP ROLDE en omgeving