Toegankelijkheid

De Merk

 

De Merk, de naam van een perceel grasland tussen de huidige twee horica gelegenheden, CR Hofsteenge en CR Gerrie. Het is nu in eigendom van de familie Hofsteenge.

Waar komt die naam vandaan?
Een vraagstuk waar op dit moment niemand een antwoord op kan geven.

In 1832 ligt het perceel grond al als zodanig aan de Hoofdstraat. Er staan dan nog vrijwel geen huizen aan de oostzijde van de weg.
We weten dat er twee schuren hebben gestaan. Mogelijk één als schaapskooi, maar de ander is zeker gebruikt als stal voor de paarden van de postkoets van Coevorden naar Groningen. De paarden werden hier gewisseld.

Ten tijde van de tram in het dorp was er ter hoogte van de Merk een wissel. Hier kon een wagon op een zijspoor worden gezet, hetgeen veel gebeurde met goederenwagons of vee. 

 Een kaart uit 1832. Hierop is de Merk weergegeven als bouwland.Een kaart uit 1832. Hierop is de Merk weergegeven als bouwland.

 

Merk...van Markt?

 

In de krant van 30 juli van 1898 een bericht over Jaarmarkten.

 

18980802 krant Nieuws van den dag Jaarmarkt Grolloo18980802 krant Nieuws van den dag Jaarmarkt Grolloo

 

18980919 krant Nieuws van den dag Jaarmarkt Grolloo was druk18980919 krant Nieuws van den dag Jaarmarkt Grolloo was druk