Toegankelijkheid

Limburgers in de gemeente Rolde

Noot: Van Gesinus Lunsing kreeg ik onderstaande lijst.De lijst is zo letterlijk mogelijk overgenomen van kopieen, welke Gesinus in het archief heeft gemaakt. Het geeft de namen weer van mensen uit Limburg die in de gemeente Rolde zijn ondergebracht. Voor de volledigheid is de gehele lijst opgenomen. In deze lijst vindt u de adressen in Grolloo in de gekleurde rijen. - Bertus Reinders oktober 2021

 

In het Dagblad van Rotterdam van 9 novem,ber 1949 lezen we het volgende:

12.000 Evacuee's naar Groningen. Na Friesland, dat 5,000 evacuee's te .verzorgen zal krijgen en reeds de eerste contingenten zag binnentreden, komen nu ook Groningen en Drenthe aan de beurt. Voorloopig zullen 12.000 evacuee's' in het Noorden van de provincie Groningen onderdak krijgen. Drenthe krijgt twee a drie duizend menschen te verzorgen. Een groot probleem is die verzorging onderweg. Het Roode Kruis in samenwerking met het evacuatiebureau heeft hier practtisch de leiding en zorgt voor de inkwartiering.

 

Noot: In onderstaande tabel waren in het origineel de volgende rijen doorgestreept. Er is geen vermelding van de reden. Het betreft het gedeelte uit Roermond.
De rijen 1; 2 en 3
De rijen 15 tot en met 21, waaronder dus ook de drie adressen te Grolloo

 

Limburgers in de gemeente Rolde Roermond

 

Limburgers in de gemeente Rolde Venlo

 

Limburgers in de gemeente Rolde Zuiden

 

 

Uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 11 juli 1947

VENLO KOMT ONS BEDANKEN


De gemeente Venlo is voornemens op officiële wijze haar dank te gaan betuigen aan de provincies Groningen, Drenthe en Friesland voor het gastvrije onthaal dat haar evacuees in de oorlogstijd in deze provinciën hebben genoten. In September a.s. zal een officiële deputatie uit Venlo, vermoedelijk onder leiding van de burgemeester, de plaatsen Leeuwarden en Groningen bezoeken. Deze deputatie zal vergezeld worden door de koninklijke zangvereniging „Venlona", een of twee stedelijke muziekcorpsen en het oudste gilde van Venlo, het Akkermansgilde, dat tevens de historische lijfwacht is van de twee reuzenkoppen, Valuas en zijn Ega, die Venlo sinds eeuwen, enkel bij zeer plechtige en officiële gelegenheden buiten de stad meeneemt. Het gezelschap zal uit ongeveer 300 personen bestaan. „Venlona" zal- zowel in Leeuwarden als in Groningen onder directie van Hein Jordans een galaconcert geven. De muziekcorpsen zullen met' het Akkermansgilde optrekken door de straten van Leeuwarden en Groningen.