Toegankelijkheid

Verzet en fam. Ter Steege

[Dit bericht is op 30 mei 2019 aangevuld met informatie over de aanvraag tot onderscheiding van boswachter Teun Leever. Teun was leider van de verzetsgroep waar ook Bote bij was betrokken. - Bertus Reinders]

Grolloo ligt op amper 4 kilometer van Kamp Westerbork. In de krisisjaren is er onvrede en armoede. De NSB krijgt veel aanhang, zo ook in Grolloo. Echt fanatiek NSB-er waren er niet veel. Men dacht lid te zijn van een politieke partij die het in veel opzichten beter zou maken in Nerderland. Dat dat anders uitpakte en de NSB ging samenwerken met de bezetter was voor velen een vervelende wending. Angst zal ook ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Hoe het ook is, in Grolloo was het lastig in verzet te komen.

Veel is er niet bekend van het verzet. Geluiden over schotenwisseling, liquidatie, verdwenen persoon, en meer, doen de ronde, maar meer dan dat is er ook niet. We hebben enkele foto's en we weten dat in ieder geval de familie Ter Steege betrokken was. Vandaar deze publicatie, met daarin een deel overde familie Ter Steege.

 

De volgende foto's met verklarende teksten zijn aangeboden door mevrouw Sjoukje Hutten-Ter Steege. De tekst is geschreven door Gesinus Lunsing.