Toegankelijkheid

Nagekomen informatie

Op 30 april kwam onderstaand bericht per mail binnen:

Geachte heer bij een onderzoek in het Nationaal Archief in Den Haag ben ik informatie tegen gekomen over Teun Leever. Het betreft een verklaring omtrent zijn activiteiten in de Oorlog, Als het U belangstelling heeft kan ik de Scans opsturen. Groet Frans Janssen Haarlem.

Natuurlijk had ik belangstelling. Spoedig daarna ontving ik de onderstaande stukken. Ik heb de geschreven tekst letterlijk overgenomen, opdat dit gemakkelijker leest.

onderscheiding Teunis Leever 01

 

onderscheiding Teunis Leever 02

onderscheiding Teunis Leever 03

onderscheiding Teunis Leever 04

onderscheiding Teunis Leever 05


De brief uitgewerkt:Onderscheidingsaanvraag Teunis Leever 001

Onderscheidingsaanvraag Teunis Leever 002

 


In de tekst wordt Kap C. Ruisch v Dugteren genoemd. Het volgende gevonden, waaruit blijkt dat de naam van de kapitein anders werd geschreven.

Onderscheiding op 25 augustus 1945 te Den Haag
Gedecoreerde
C.J.L. Ruysch van Dugteren, geboren op 2 augustus 1910

Onderscheiding Bronzen Kruis
Nummer Koninklijk Besluit 11
Registernummer 1260 A
Mutatie Nederland - Drenthe - gedropt als geheim agent op 7 april 1945 bij Hooghalen.
Literatuur Gb 117; gb 118; gb 137-23; gb 138-23; gb 141-27; post (1) 135, 161; amherst 56; roever (3) 248
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Special Operations Executive
Mutatieperiode 7 april 1945
Aan boord van / behorende tot Team Dicing, No. 2 Dutch Troop, No. 10 (Inter-Allied) Commando
Nationaliteit Nederlandse
Opmerkingen over onderscheiding Betrokken bij Operatie Jedburgh

Bronvermelding
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Koninklijk Besluit
Databank dapperheidsonderscheidingen, Den Haag


Op Wikipedia is te lezen:

Carel Jacob Lodewijk Ruijsch van Dugteren (Amsterdam, 2 augustus 1910 - 1984), bijgenaamd "Kapitein Ross", was een Zuid-Afrikaanse commando van Nederlandse oorsprong die aanwezig was bij de bevrijding van Kamp Westerbork. Hij diende ook als adjudant van prins Bernhard tijdens Operatie Market Garden.

Ruijsch van Dugteren was een zoon van de predikant Gregorius Pieter Abraham Ruijsch van Dugteren en zijn vrouw Jacoba Wilhelmina Niermeijer. Hij emigreerde nog voor de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Afrika, waar hij een boer was in Noord-Transvaal. Op 7 maart 1937 trad hij in het huwelijk met Victorine Hermance Ploem. Ze kregen twee kinderen.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland werd hij wegens zijn Nederlandse afkomst opgeroepen voor de Prinses Irene Brigade. In 1942 nam hij deel aan een opleiding tot commando in de Schotse Hooglanden, waarna een Nederlandse commando-eenheid gevormd werd, No. 2 Dutch Troop, met Ruijsch van Dugteren als reserve tweede-luitenant.

Tijdens Operatie Market Garden diende hij als adjudant van prins Bernhard. Op 5 september 1944 werd hij — inmiddels opgeklommen tot eerste luitenant — met twee korporaals en twee soldaten ingedeeld als lijfwacht van prins Bernhard.[3]

Hij diende als Jedburgh-officier tijdens Operatie Amherst, de bevrijding van Noord-Nederland in 1945. In april 1945 werd een vierkoppig Jedburgh-team (codenaam "Dicing") nabij Hooghalen in Drenthe afgeworpen, bestaande uit onder meer Arie Bestebreurtje en Ruijsch van Dugteren, die nu de rang van kapitein had. Bestebreurtje verzwikte zijn enkel bij de landing en wist, na zich vijf dagen verborgen te houden, de aandacht van een boer te trekken, die hem op zijn boerderij verborgen hield. Ruijsch van Dugteren daarentegen wist contact te leggen met een plaatselijke verzetsleider en kon zijn missie met succes uitvoeren: het geven van wapeninstructies aan het plaatselijke verzet en het organiseren van verzetsactiviteiten tegen de Duitsers.

Op 12 april 1945 maakte hij in zijn dagboek melding van dat hij als een van de eersten Kamp Westerbork was binnengelopen tijdens de bevrijding van dit concentratiekamp.


De brief is geschreven door de heer J.S. Meijer te Assen.

In de Kroniek van de Jodenvervolging te Assen door dr. Jan Ridderbos is te lezen over de heer Meijer:

21 Juli 1942. J. S. Meijer, Boschstraat 46 heeft gisteren 20 Juli 1942 omstreeks 9 uur aan het bureau
kennis gegeven dat zijn pensiongast Levie Leezer, geboren Assen 16 Juli 1898, koopman, Ned. Jood,
dien morgen niet meer op zijn kamer aanwezig was en vermoedelijk voortvluchtig is.

Genoemde L. Leezer heeft zich dan ook Maandag 20 Juli j. l. niet gemeld aan het Station om op transport te worden gesteld naar het werkkamp Orvelte waar toe ondergeteekende hem Zondag j. l. een uitnoodiging had uitgereikt.
Voorenstaande bereids mondeling door o. g. doorgegeven aan de SS alhier.

Levie Leezer, geboren op 16 juli 1898 te Assen, zoon van Benjamin Leezer en Esther van Zand,
heeft de oorlog overleefd.

 


 

 

Hebt u informatie over het verzet? Grolloo in de oorlog? Of andere zaken betreffende het verleden van ons dorp?

Indien u meer informatie voor deze website heeft, dan houd ik mij beleeft aanbevolen. Neem dan contact op via het contactformulier. Bij voorbaat dank!

Bertus Reinders