Verslag 22 juli 2023

logo oldgrol2

 

Op zaterdag 22 juli heeft de laatste zandweg in het dorp Grolloo een naam gekregen. Het is de Meulendwarsdiek geworden. Een combinatie van twee namen van verdwenen zandwegen. De Meulendiek was het zandweggetje waaraan vroeger een molen heeft gestaan en de Dwarsdiek was een zandweg van de Amerweg naar de Zuiderstraat. De huidige zandweg ligt dwars op de voormalige Meulendiek. Een mooie vondst, waarmee de historie van vroeger tastbaar wordt.

Dit gegeven sluit mooi aan bij de slogan: “Stichting Old Grol haalt vroeger dichtbij.” De middag stond in het teken van de viering van de oprichting van de stichting. De stichting heeft als eerste project “De Meulen van Grol” op zich genomen. Een speurtocht naar de plaats van de sinds 1921 verdwenen molen.

 

20230722 combifoto Meulendwarsdiek

Bestuursleden Old Grol Bertus Reinders en Bas Luinge met in het midden wethouder Berghuis

 

Bord Meulendwarsdiek

 

De middag begon in de stromende regen. De woorden van voorzitter Bertus Reinders werden met moeite opgevangen onder de vele paraplu’s. En dat er veel bezoekers waren viel alleszins mee, zeker gezien de weersomstandigheden. Na de uitleg van Reinders kreeg wethouder Berghuis het woord. Het college heeft het voorstel van de naam besproken en vond de verwijzing naar het verleden heel passend. Belangrijk is ook dat er veel draagvlak is vanuit het dorp. Tevens werd via het Leefbaarheidsfonds een bedrag overgemaakt voor het genoemd project. Hierna mocht de wethouder de naam onthullen. Er klonk applaus en veel instemmende geluiden.
Een einde verder de zandweg op mocht Bas Luinge als kleinzoon van de laatste molenaar, na een uitleg van zijn kant hoe het toch allemaal zo gekomen was, een plaquette onthullen. Op de plaquette een verwijzing naar de voormalige molen en de internetsite waar nog veel meer informatie te vinden is.

De middag werd voortgezet in het Markehuis. Even weer drogen en onder het genot van warme koffie gaf de voorzitter een korte presentatie over het ontstaan van de stichting en werden foto’s en filmpjes vertoond. Met veel plezier werd geluisterd en gekeken.

 

Viering start Stichting Old Grol

 

Stichting Old Grol kan terugzien op een zeer geslaagde middag. Alle bezoekers waren zeer enthousiast. Het bestuur kan volop aan de slag en hoopt op hulp van de inwoners. Hulp in financiële zin, maar ook in uren is zeer welkom. Belangstelling gewekt? Neem eens contact met ons op.

 

Het werk van Stichting Old Grol wordt o.a. mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van

U W   B E D R IJ F S NA A M ?